Основи дієтології

Гурова А. І. Основи дієтології : метод. рек. / А. І. Гурова ; Херсон. держ. університет. - Херсон : Вишемирський В.С., 2019. - 63 с.
Б-99463
Гурова А. І.
Вишемирський В.С.
2019
63

Методичні рекомендації до практичних занять для студентів закладів вищої освіти спеціальності 227 Фізична реабілітація.
Зміст:
Анотації до лекцій. - С. 10
Практичні заняття. - С. 12
Теми для самостійної роботи студентів. - С. 25
Підсумкова тека до заліку. - С. 30
Рекомендована література. - С. 34