Основи перинатальної медицини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – медичних університетів, інститутів й академій

Основи перинатальної медицини : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів - медичних університетів, інститутів й академій / М. О. Щербина, О. О. Кузьміна. - Київ : Медицина , 2017. - 151 с. : табл. - Бібліогр.: с. 151.
Б-97434
Щербина, М. О.

Зміст:
Розділ 1. Медико-соціальні аспекти перинатальної медицини. - С. 7
Розділ 2. Функціональна система мати-плацента-плід. - С. 13
Розділ 3. Методи дослідження в перинатології. - С. 33
Діагностика внутрішньоутробної загибелі плода. - С. 40
Розділ 4. Аномалії розвитку плодового яйця. - С. 43
Природжені вади розвитку плода. - С. 44
Вади розвитку центральної нервової системи. - С. 45
Вади розвитку нирок і сечових шляхів. - С. 47
Природжені вади серця. - С. 48
Аномалії розвитку травного тракту. - С. 48
Аномалії структур обличчя, шиї та кісток плода. - С. 49
Хвороби, спричинені хромосомними абераціями та генними мутаціями. - С. 50
Мультифакторні вади розвитку. - С. 51
Методи діагностики. - С. 51
Аномалії пуповини. - С. 52
Аномалії плаценти. - С. 53
Лікування і профілактика. - С. 53
Розділ 5. Багатоплідна вагітність. - С. 57
Причини багатоплідної вагітності. - С. 57
Діагностика багатоплідної вагітності. - С. 59
Перебіг та ускладнення багатоплідної вагітності. - С. 62
Перебіг та ускладнення пологів. - С. 63
Розділ 6. Перинатальні інфекції. - С. 69
Етіологія. - С. 69
Патогенез. - С. 72
Класифікація. - С. 73
Клінічна картина. - С. 73
Пренатальна діагностика. - С. 76
Особливості окремих нозологічних форм внутрішньоутробних інфекцій. - С. 78
Цитомегаловірусна інфекція. - С. 78
Герпесвірусна інфекція. - С. 80
Краснуха. - С. 83
Токсоплазмоз. - С. 85
Хламідіоз. - С. 87
Сифіліс. - С. 89
Вірусний гепатит. - С. 91
Розділ 7. Плацентарна недостатність. Дистрес плода. Синдром затримки внутрішньоутробного розвитку плода. - С. 96
Плацентарна недостатність. - С. 96
Дистрес плода. - С. 100
Асфіксія новонародженого. - С. 111
Синдром затримки внутрішньоутробного розвитку плода. - С. 115
Розділ 8. Ізоантигенна несумісність крові матері і плода. Гемолітична хвороба плода і новонародженого. - С. 123
Ізоантигенна несумісність. - С. 123
Причини розвитку ізоімунного конфлікту. - С. 123
Патогенез ізоімунного конфлікту. - С. 125
Гемолітична хвороба плода. - С. 125
Діагностика ізоімунного конфлікту. - С. 126
Антенатальна діагностика гемолітичної хвороби плода. - С. 126
Лікування гемолітичної хвороби плода. - С. 127
Тактика ведення вагітності і пологів у Rh-негативних вагітних. - С. 128
Гемолітична хвороба новонароджених. - С. 129
Діагностика гемолітичної хвороби новонароджених. - С. 130
Лікування гемолітичної хвороби новонароджених. - С. 130
Профілактика Rh-імунізації. - С. 131
Розділ 9. Патологія періоду новонародженості. - С. 136
Пограничні стани. - С. 136
Захворювання новонароджених у ранній неонатальний період. - С. 139
Асфіксія новонародженого. - С. 139
Токсико-септичні захворювання новонароджених. - С. 140
Внутрішньоутробні TORCH-інфекції. - С. 145