Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії

Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії : підручник / Л. О. Вакуленко [та ін.] ; за заг. ред. Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука. - Тернопіль : Укрмедкн.: ТДМУ, 2018. - 371 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 369-371. - Дод.: с. 322-368.
Г-1337

У підручнику висвітлено соціально-економічні та медико-біологічні аспекти здоров’я, організаційні основи, засоби реабілітації, функціональні обов’язки та юридичну відповідальність осіб, причетних до фізичної та реабілітаційної медицини. Детально описано основи лікувальної фізичної культури як основного засобу активної фізичної терапії: зміст, завдання, види, класифікація, механізм позитивного впливу; методи обстеження хворого, визначення його функціональних можливостей; режими рухової активності, форми та методи застосування; правила підготовки і проведення процедури та оцінки її результатів. Висвітлено принципи, правила, методи алгоритмічного моделювання процесу призначення, формування програм та проведення фізичної реабілітації, запропоновано приклади їх реалізації в інформаційній системі фізичної реабілітації. Підручник призначений для підготовки фахівців із фізичної реабілітації (фізичної терапії). Може бути використаний при підготовці магістрів: лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапевтів, фізичних терапевтів.

Зміст:
Частина 1. Теоретичні і практичні основи фізичної та реабілітаційної медицини. - С. 9
Розділ І. Організаційні основи фізичної та реабілітаційної медицини. - С. 10
1. Медико-біологічні та соціально-економічні аспекти здоров’я. - С. 10
2. Реабілітація, її визначення, зміст, завдання, становлення, види, принципи. - С. 14
3. Організація й управління системою медичної реабілітації. - С. 19
4. Хворий як об’єкт реабілітації. - С. 26
5. Фахівці, причетні до фізичної та реабілітаційної медицини, їх функціональні обов’язки. - С. 32
6. Види компетентностей, їх зміст у фізичній та реабілітаційній медицині. - С. 38
7. Етика та юридична відповідальність осіб, причетних до фізичної та реабілітаційної медицини. - С. 39
Розділ II. Засоби фізичної та реабілітаційної медицини. - С. 42
1. Засоби, що використовуються у фізичній та реабілітаційній медицині. - С. 42
2. Немедикаментозні засоби реабілітації. - С. 43
3. Психологічна реабілітація. - С. 70
4. Профілактика захворювань. - С. 74
5. Медико-гігієнічне навчання та виховання населення. Формування здорового способу життя. - С. 74
6. Соціальна та професійна реабілітація. - С. 76
Розділ III. Основи фізичної терапії, ерготерапії. - С. 82
А. Лікувальна фізична культура. - С. 83
1. Загальна характеристика лікувальної фізичної культури. - С. 83
2. Засоби лікувальної фізичної культури. - С. 88
3. Функціональні можливості хворих, методи їх вивчення та оцінки. - С. 123
4. Дозування фізичного навантаження. - С. 157
5. Процедура лікувальної фізичної культури. - С. 166
6. Працетерапія. - С. 198
7. Механотерапія. - С. 203
Б. Ерготерапія. - С. 210
1. Ерготерапія: зміст, завдання, вплив на організм, застосування. - С. 210
2. Застосування ерготерапії в системі медичної та соціальної реабілітації. - С. 211
3. Функціональні обов’язки ерготерапевта та його асистента. - С. 212
Розділ IV. Організаційні основи фізичної терапії. - С. 214
1. Організація фізичної терапії в лікувально-профілактичних та реабілітаційно-оздоровчих закладах. - С. 214
2. Матеріальне забезпечення фізичної терапії. - С. 214
3. Документація і звітність кабінету (відділення) фізичної реабілітації (лікувальної фізичної культури). - С. 215
4. Поєднання різних засобів реабілітації. - С. 217
5. Перша долікарська допомога при невідкладних станах. - С. 219
Частина 2. Алгоритмічне моделювання та інформаційні технології у фізичній та реабілітаційній медицині. - С. 221
Розділ V. Вступ. - С. 223
1. Актуальність проблеми. - С. 223
2. Загальна характеристика реабілітації, її завдання, засоби, принципи в таблицях, схемах, алгоритмах. - С. 224
Розділ VI. Алгоритмічне моделювання процесу призначення, формування програм та проведення реабілітації. - С. 229
1. Алгоритмічне моделювання процесу призначення та формування програм лікувальної фізичної культури як основного виду активної фізичної терапії. - С. 229
2. Алгоритмічне моделювання процесу проведення реабілітації. - С. 256
Розділ VII. Алгоритмічне моделювання процесу призначення, формування програм та проведення реабілітації при окремих захворюваннях. - С. 267
1. Алгоритмічне моделювання процесу призначення, формування програм та проведення реабілітації хворих, що перенесли гостре порушення мозкового кровообігу. - С. 267
2. Алгоритмічне моделювання процесу призначення, формування програм та проведення реабілітації хворих, що перенесли гострий інфаркт міокарда. - С. 289
3. Алгоритм логічного мислення та діяльності студента для вирішення питань застосування лікувальної фізичної культури при окремих симптомах та синдромах. - С. 298
Розділ VIII. Інформаційна система в медичній (фізичній) реабілітації. - С. 305
Додаток 1. Підготовка фізичних реабілітологів в Україні та їх функціональні обов’язки. - С. 322
Додаток 2. Зміст фізичної терапії та кваліфікаційна характеристика осіб, причетних до фізичної та реабілітаційної медицини, ерготерапії. - С. 344
Додаток 3. Комплекси вправ для дорослих і дітей. - С. 352
Додаток 4. Оснащення кабінету лікувальної фізкультури. - С. 357
Додаток 5. Механотерапевтичні апарати та тренажери. - С. 359
Додаток 6. Завдання для контролю знань та вмінь. - С. 363
Додаток 7. Сучасні особливості спеціальностей у фізичній реабілітації. - С. 368