Основи здоров’яорієнтованого управління

Завидівська О. І. Основи здоров'яорієнтованого управління : навч.-метод. посіб. / О. І. Завидівська ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ім. І. Боберського. - Львів : Простір-М, 2020. - 274 с.
Б-99409
Завидівська О. І.
Простір-М
2020
274

У навчально-методичному посібнику представлено спецкурс із новими концептуальними ідеями комплементарно-інтегративного змісту професійного навчання майбутніх менеджерів навичок здоров'яорієнтованого управління. Розкрито зміст основних тем, що сприяють формуванню їхньої готовності до створення здоров'яорієнтованого середовища організації в майбутньому. Представлено педагогічний алгоритм, де поєднано різні методики і форми навчання. Для фахівців галузі професійної освіти, викладачів, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 073 "Менеджмент", науковців, докторантів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться проблемами здійснення здоров'яорієнтованого управління в організації.
Зміст:
Тема 1. Здоров'я як соціально-економічна категорія. - С. 6
Тема 2. Психофізіологічні особливості функціонування людського організму в умовах трудових процесів. - С. 14
Тема 3. Рівень та якість людського життя в умовах сучасності. - С. 33
Тема 4. Здоров'яорієнтована економіка як основа формування людського капіталу. - С. 49
Тема 5. Здоров'яорієнтоване управління в організації. - С. 65
Тема 6. Культура здоров'я як елемент організаційної культури. - С. 88
Тема 7. Формування і розвиток здорового колективу (команди). - С. 106
Тема 8. Мотиваційні аспекти лідерства у процесі здоров'яорієнтованого управління. - С. 143
Словник термінів. - С. 179
Тести для самоконтролю. - С. 206
Проектне завдання. - С. 231
Мотиваційний контроль. - С. 236
Список рекомендованої літератури. - С. 241
Список використаних джерел. - С. 246
Додаток А. Відповіді до завдань теми 2 "Психофізіологічні особливості функціонування людського організму в умовах трудових процесів". - С. 248
Додаток Б. Матеріали і відповіді до завдань теми 3 "Рівень та якість людського життя в умовах сучасності". - С. 254
Додаток В. Відповіді на тести для самоконтролю. - С. 256
Додаток Г. Тест на визначення психотипу (тест Маєрс-Бріґґз). - С. 258