Особливості застосування ксенодермотрансплантації

Особливості застосування ксенодермотрансплантації у системній корекції морфофункціональних змін внутрішніх органів на тлі політравми / С. Р. Підручна, В. В. Гнатів, Н. А. Ничик [та ін.]. - Тернопіль : ТДМУ, 2018. - 317 с.
Б-99049
ТДМУ
2018
317

У даній монографії висвітлені основні теоретичні та практичні положення, які відображають сучасні наукові підходи на використання ксенодермотрансплантації в системній корекції морфофункціональних змін внутрішніх органів на тлі політравми.
Зміст:
Глава 1. Сучасні погляди на патогенез комбінованої травми і засоби її системної корекції. - С. 11
Глава 2. Методологія дослідження морфофункціональних змін в умовах політравми. - С. 42
Глава 3. Стан окислювальних процесів і антиоксидантних систем організму за умов тяжкої і комбінованої травми. - С. 50
Глава 4. Особливості імунологічної реактивності організму, ендогенна інтоксикація та цитокінова відповідь за умов тяжкої та комбінованої травми. - С. 79
Глава 5. Дослідження метаболічних змін внутрішніх органів при тяжкій та комбінованій травмі. - С. 96
Глава 6. Механізми системних лікувальних ефектів субстрату ліофілізованої ксеношкіри при тяжкій скелетній травмі. - С. 105
Глава 7. Механізми системних лікувальних ефектів ліофілізованих ксеноімплантатів при тяжкій скелетній травмі, обтяженій механічним дефектом шкіри. - С. 134
Глава 8. Механізми системних лікувальних ефектів ліофілізованих ксеноімплантатів при тяжкій скелетній травмі, обтяженій опіком шкіри. - С. 162
Глава 9. Динаміка морфологічних змін внутрішніх органів на тлі тяжкої та комбінованої травми після проведеної патогенетично орієнтованої корекції. - С. 190
Глава 10. Аналіз способів застосування ксенодермотрансплантації у системній корекції морфо-фукнкціональних змін внутрішніх органів на тлі політравми. - С. 230