Osteoporoza w codziennej praktyce

Osteoporoza w codziennej praktyce / red. nauk. W. Pluskiewicz. - Warszawa : Medical Tribune Polska, 2019. - 145 s.
L 5957
Medical Tribune Polska
2019
145

Spis treści:
Część I. Zagadnienie ogólne / W. Pluskiewicz. - С. 9
Pluskiewicz, W. Osteoporoza jako problem medyczny / W. Pluskiewicz. - С. 9
Pluskiewicz, W. Odrębności osteoporozy posteroidowej / W. Pluskiewicz. - С. 13
Wlodarek, D. Rola diety, jako czynnika ryzyka osteoporozy / D. Wlodarek. - С. 18
Pietraszkiewicz, F. Stan funkcjonalny jako czynnik zagrożenia złamaniami / F. Pietraszkiewicz, A. Twardochleb. - С. 25
Konstantynowicz, J. Rzadkie przyczyny osteoporozy / J. Konstantynowicz. - С. 33
Część II. Proces diagnostyczny. - С. 53
Pluskiewicz, W. Ocena wstępna, obraz kliniczny i badanie przedmiotowe / W. Pluskiewicz. - С. 53
Pietraszkiewicz, F. Jak ocenić stan funkcjonalny? / F. Pietraszkiewicz, Kot-Bryćko. - С. 56
Leszczyrisk, P. Diagnostyka densytometryczna w osteoporozie / P. Leszczyrisk. - С. 70
Pluskiewicz, W. Kiedy zlecać i jak interpretować wyniki badań RTG? / W. Pluskiewicz. - С. 80
Bolanowski, M. Jakie zlecać badania laboratoryjne i jak je interpretować? / M. Bolanowski. - С. 86
Pluskiewicz, W. Jak w praktyce ocenić ryzyko złamań? / W. Pluskiewicz. - С. 91
Część III. Prewencja i terapia. - С. 99
Halaba, Z. Prewencja pierwotna / Z. Halaba. - С. 99
Pluskiewicz, W. Prewencja wtórna / W. Pluskiewicz. - С. 106
Wlodarek, D. Jak zmodyfikować dietę pacjenta z osteoporozą? / D. Wlodarek. - С. 109
Pietraszkiewicz, F. Jak poprawić stan funkcjonalny? / F. Pietraszkiewicz, A. Twardochleb, K. Kot-Bryćko. - С. 118
Leszczyrisk, P. Zasady terapii farmakologicznej / P. Leszczyrisk. - С. 129
Pluskiewicz, W. Ocena skuteczności terapii / W. Pluskiewicz. - С. 142
Pluskiewicz, W. Podsumowanie / W. Pluskiewicz. - С. 145