Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз

Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз : навчальний посібник для студентів вищих навчальних медичних закладів МОЗ України, лікарів-інтернів за спеціальностями "Фтизіатрія", "Загальна практика-сімейна медицина", "Внутрішні хвороби", "Інфекційні хвороби" / Ю. І. Фещенко [и др.]. - Київ : ВСВ "Медицина", 2017. - 126 с.
Б-97009

У посібнику акцентовано увагу на паліативно-хоспісній допомозі хворим на туберкульоз та розвитку необхідних знань і навичок у лікарів щодо підходів і методів надання мультидисциплінарної паліативно-хоспісної допомоги цим пацієнтам, особливо в термінальний період життя.
Зміст:
Організація надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. - С. 11
Законодавча база, що стосується сфери надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. - С. 16
Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз. - С. 20
Методика оцінювання якості життя паліативних хворих на туберкульоз. - С. 26
Невідкладні стани паліативного інкурабельного хворого на туберкульоз. - С. 31
Висновки. - С. 88
Додатки. - С. 96
Додаток 1. Національна стратегія створення та розвитку системи паліативної допомоги в Україні (проект). - С. 96
Додаток 2. Хоспіси в Україні. - С. 109
Додаток 3. SF-36. Анкета оцінювання якості життя (версія, створена й рекомендована Міжнаціональним центром дослідження якості життя). - С. 110
Додаток 4. Інструкція з оброблення даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36 для формування єдиної бази даних. - С. 115
Додаток 5. Алгоритм надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз легенів. - С. 118
Додаток 6. Алгоритм діагностики гострої серцевої недостатності. - С. 119
Додаток 7. Схема надання невідкладної допомоги при гострій серцевій недостатності. - С. 120
Додаток 8. Схема надання невідкладної допомоги при легеневих кровотечах. - С. 121
Додаток 9. Схема надання спеціалізованої невідкладної допомоги при легеневих кровотечах. - С. 122
Додаток 10. Схема надання невідкладної допомоги при інтоксикаційному синдромі у хворих на туберкульоз легенів. - С. 123
Додаток 11. Схема діагностики тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА). - С. 124
Додаток 12. Схема надання невідкладної допомоги при тромбоемболії легеневої артерії. - С. 125
Додаток 13. Схема діагностики гострої дихальної недостатності. - С. 126