Паліативно-хоспісна опіка: позамедичні багатовимірні аспекти

Паліативно-хоспісна опіка: позамедичні багатовимірні аспекти = Paliatywno- hospicjum opieka: pozamedyczne aspekty wielowymiarowe / наук. ред.: Й. Біннебезель, Г. Католик. - Львів : Укр. католиц. ун-т-Nowa Wies; Wydawnictwo Rolewski, 2018. - 358 с. : табл., іл.
В-9841

У виданні висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти сучасної хоспісної опіки в контексті інтеграції наявних крос-культурних напрацювань. Українська наука представлена науковими дослідженнями соціально-психологічних аспектів надання ритуальних послуг, синдрому госпіталізації у підлітків з психосоматичними захворюваннями, нефармакологічних методів оцінки та керування болем в онкохворих дітей. Досвід польського хоспісного руху висвітлено через описи інтердисциплінарних аспектів паліативно-хоспісної опіки, особливості опіки над родиною в жалобі, специфіки немедичного догляду за невиліковно хворими дітьми, особливості надання немедичної допомоги особам з деменціями тощо. Формати досліджень у Польщі й Україні відмінні, що є корисним досвідом для науково-практичного обміну. Пропонована інтеграція мультимодального досвіду науки і практики європейського простору створює можливості для нових надбань у сфері хоспісної опіки.

Зміст:
Історичні та культурні аспекти паліативно-хоспісної опіки. - С. 11
Біннебезель, Й. Історико-етичний аспект паліативно-хоспісної опіки / Й. Біннебезель, Г. Годава. - С. 13
Гузовскі, А. Багатокультурність у паліативній та хоспісній допомозі / А. Гузовскі, Е. Краєвска-Кулак. - С. 35
Різні форми здійснення позамедичної паліативно-хоспісної допомоги. - С. 51
Біннебезель, Й. Інтердисциплінарний аспект паліативно-хоспісної опіки - команда хоспісної опіки / Й. Біннебезель, Г. Годава. - С. 53
Збігнєв, Б. Місце та роль медичної та медсестринської допомоги / Б. Збігнєв. - С. 67
Біннебезель, Й. Місце і роль психолого-педагогічного догляду / Й. Біннебезель, А. Пачковска. - С. 80
Біннебезель, Й. Місце і роль духовної опіки та релігійної підтримки / Й. Біннебезель, П. Краков’як, М.-С. Вєжбіцкі. - С. 110
Особливості позамедичного паліативного супроводу окремих категорій пацієнтів. - С. 135
Антожевска, Б. Специфіка немедичного догляду за невиліковно хворими дітьми / Б. Антожевска, Й. Біннебезель. - С. 137
Новіцка, А. Особливості надання немедичної допомоги особам із деменціями / А. Новіцка. - С. 148
Бачала, Д. Специфіка позамедичного догляду за людьми з інтелектуальною неповносправністю / Д. Бачала. - С. 169
Кубічак, М. Пацієнт у вегетативному стані / М. Кубічак [та ін.]. - С. 181
Другие авторы: Міроньчук Я., Топольська-Сковроньська М., Муравскі Ш., Скомра М.
Кривенко, І. Форми надання психологічної допомоги, спрямованої на покращення суб’єктивного благополуччя мешканців геріатричних закладів / І. Кривенко. - С. 205
Окремі виклики у роботі з важкохворими та помираючими людьми. - С. 231
Біннебезель, Й. Феномен тотального болю у паліативно-хоспісному догляді / Й. Біннебезель. - С. 233
Широка, А. Нефармакологічні методи оцінки та керування болем в онкохворих дітей / А. Широка. - С. 249
Яновіч, А. Ефективна комунікація як ключовий елемент інтегрованої опіки наприкінці життя / А. Яновіч [та ін.]. - С. 262
Другие авторы: Краков’як П., Пачковска А., Сікора Б.
Блєшинскі, Я. -Я. Невербальна комунікація як інтегральний допоміжний елемент хоспісної опіки / Я.-Я. Блєшинскі. - С. 288
Стельцер, Б. Допомога опікунам - проблема вигорання у паліативно-хоспісному догляді / Б. Стельцер. - С. 300
Біннебезель, Й. Особливості опіки над родиною в жалобі / Й. Біннебезель, П. Краков'як, А. Пачковска. - С. 313
Католик, Г. Синдром госпіталізму у підлітків із психосоматичними серцево-судинними захворюваннями: особливості надання психологічної допомоги / Г. Католик, М. Компанович. - С. 321
Мединська, Ю. Соціальна стигматизація у сфері психічного здоров’я / Ю. Мединська. - С. 336
Власова, О. Надання ритуальних послуг: юридичні та соціально-психологічні аспекти / О. Власова, І. Похиленко. - С. 344