Первинний гіперальдостеронізм

Первинний гіперальдостеронізм (поширеність, патогенез, діагностика, лікування) / В. О. Шідловський, О. В. Шідловський, С. Й. Рибаков, В. В. Кравців. - Тернопіль : Укрмедкн., 2019. - 153 с.
В-10009
Укрмедкнига
2019
153

Розглянуто одну із причин вторинної артеріальної гіпертензії - первинний гіперальдостеронізм. Подано анатомію і фізіологію надниркових залоз; розкрито епідеміологію, клінічне, медичне і соціальне значення захворювання, причини, механізми його розвитку, клінічну симптоматику і наслідки для організму.
Зміст:
Розділ 1. Анатомія і фізіологія надниркових залоз. - С. 8
Розділ 2. Причини розвитку, патогенез і наслідки первинного гіперальдостеронізму. - С. 23
2.1. Причини розвитку первинного гіперальдостеронізму. - С. 23
2.2. Патогенез первинного гіперальдостеронізму. - С. 31
2.3. Наслідки первинного гіперальдостеронізму. - С. 36
Розділ 3. Епідеміологія первинного гіперальдостеронізму. - С. 48
Розділ 4. Клінічна картина і варіанти клінічного перебігу первинного гіперальдостеронізму. - С. 59
Розділ 5. Клінічна, лабораторна та інструментальна діагностика первинного гіперальдостеронізму. - С. 76
5.1. Клінічні підходи до діагностики первинного гіперальдостеронізму. - С. 76
5.2. Етапи обстеження хворих з підозрою на первинний гіперальдостеронізм. - С. 80
Розділ 6. Лікування первинного гіперальдостеронізму. - С. 117
6.1. Загальні питання стратегії лікування первинного гіперальдостеронізму. - С. 117
6.2. Медикаментозне лікування. - С. 119
6.3. Хірургічне лікування. - С. 127
6.4. Віддалені результати медикаментозного та хірургічного лікування. - С. 141