Перинатальна психологія

Перинатальна психологія / А. М. Скрипніков, Л. О. Герасименко, Р. І. Ісаков. - Київ : Медкнига, 2017. - 167 с. : іл. - (Бібліотечка практикуючого лікаря). - Бібліогр.: с. 163-166.
Б-97765
Скрипніков, А. М.

Видання висвітлює найважливіші психологічні, психіатричні та психокорекційні аспекти перинатального періоду. Охоплено період від зачаття до раннього постнатального періоду. Описані закономірності формування особистості немовляти залежно від перебігу перинатального періоду.
Зміст:
Перинатальна психологія та її місце в медицині. - С. 4
Психологія зачаття. - С. 7
Психологія вагітності. - С. 22
Психологічні аспекти перинатальних втрат. - С. 35
Психологія пологів. - С. 48
Психологія постнатального періоду. - С. 54
Сімейні стосунки в перинатальному періоді. - С. 61
Перинатальні аспекти формування особистості. - С. 66
Діагностичний процес в перинатології. - С. 81
Перинатальна психопатологія. - С. 114
Перинатальна психопоміч. - С. 143