Перинатальне програмування розладів ендокринних функцій і поведінки

Резніков О. Г. Перинатальне програмування розладів ендокринних функцій і поведінки : проект "наукова книга" / О. Г. Резніков. - Київ : Наук. думка, 2019. - 271 с.
Б-99415
Резніков О. Г.
Наукова думка
2019
271

Монографію присвячено проблемі функціональної тератології, зокрема ендокринним розладам і аномаліям поведінки, які виникають у потомства внаслідок негативних впливів на материнський організм під час вагітності та в ранньому постнатальному житті. Розглянуто фундаментальні механізми порушень статевої диференціації мозку, модифікації функціонального стану гіпоталамо-гіпофізарно-адреналової системи та інших розладів із позицій епігенетичного імпринтингу. Накреслено шляхи запобігання патології, зумовленої пренатальним стресом, гормональним дисбалансом, ендокринними дизрапторами, побічною дією лікарських засобів.
Зміст:
Розділ 1. Концепція раннього епігенетичного програмування функціональної патології. - С. 7
1.1. Функціональна тератологія як актуальний науковий напрям. - С. 7
1.2. Імпринтинговий механізм перинатального програмування фізіологічних функцій та їх розладів. - С. 17
Розділ 2. Програмування нейроендокринних розладів стероїдними гормонами в раньому онтогенезі. - С. 25
2.1. Андрогени. - С. 25
2.2. Естрогени. - С. 54
2.3. Гідрокортизон. - С. 55
Розділ 3. Пренатальний стрес і його наслідки. - С. 68
3.1. Загальні уявлення про стрес. - С. 68
3.2. Стрес на ранніх термінах вагітності. - С. 74
3.3. Синдром пренатального стресу. - С. 76
3.4. Ранні нейрохімічні та мікроструктурні маркери демаскулінізації/фемінізації мозку пренатально стресованих самців. - С. 79
3.5. Віддалені нейроендокринні прояви синдрому пренатального стресу. - С. 86
3.6. Фармакологічний аналіз нейрогормональних шляхів і механізмів стресіндукованих порушень програмування нейроендокринної системи і поведінки. - С. 107
Розділ 4. Перинатальна модифікація програмування ендокринних функцій і поведінки лікарськими засобами. - С. 165
4.1. Загальні положення. - С. 165
4.2. Агоністи та антагоністи нейромедіаторів і нейромодуляторів. - С. 167
4.3. Опіоїдні аналгетики. - С. 171
4.4. Блокатори клітинних каналів іонів кальцію. - С. 172
4.5. Кортикостероїди та андрогени. - С. 187
Розділ 5. Ендокринні дизраптори як чинники репродуктивної патології. - С. 195
5.1. Загальні відомості. - С. 195
5.2. Механізми дії ендокринних дизрапторів. - С. 198
5.3. Репродуктивні мішені ендокринних дизрапторів. - С. 201
5.4. Вплив ендокринних дизрапторів на розвиток внутрішньоутробного плоду та новонародженого. - С. 203
5.5. Чоловіча репродуктивна система. - С. 209
5.6. Жіноча репродуктивна система. - С. 213
5.7. Фталати як етіологічні чинники у концепції функціональної тератології. - С. 216
5.8. Пренатальні ефекти низьких доз дибутилфталату у самців. - С. 217
5.9. Пренатальні ефекти фталатів у самиць. - С. 231
5.10. Ефекти бісфенолу А в аспекті функціональної тератології. - С. 234
5.11. Вінклозолін як індуктор епігенетичних змін. - С. 239
Щляхи профілактики епігенетично детермінованих розладів ендокринних функцій і поведінки (замість післямови). - С. 241