Podstawy resuscytacji oddechowo-krążeniowej – aktualny stan wiedzy

Podstawy resuscytacji oddechowo-krążeniowej – aktualny stan wiedzy / Pod red. Kosiora D., Lazowskiego T., Pruszczyka P. - Poznan : Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2016. - 240 s. : граф., il., табл. - Пол. мов.
S 10683

Раптова зупинка серця і подальшу реанімацію без неврологічного дефіциту переживають приблизно 10% пацієнтів. Однією з найбільш поширених причин такої високої смертності є пошкодження головного мозку, викликані тривалою зупинкою серця і подальшою реперфузією. При застосуванні дихальної і легеневої реанімації не слід залишати поза увагою підтримання функціонування кори головного мозку і мозку в цілому. Цей посібник подає знання з базової та розширеної підтримки життя у дорослих і дітей. Він також містить рекомендації з використання лікарських засобів та інфузійних рідин, які використовуються у реанімації. Книга також подає рекомендації з догляду після реанімації. Окремі глави були написані експертами з провідних національних академічних центрів та клінік.
Зміст:
Jaworski, K. Rozdział 1. Nagle zatrzymanie krążenia - mechanizmy, objawy i rozpoznanie / K. Jaworski, O. Możeńska, D. A. Kosior. - С. 13
Rozdział 2. Podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych. - С. 21
Celińska-Spodar, M. 2.1. Łancuch przeżycia / M. Celińska-Spodar, M. Rosiak, D. A. Kosior. - С. 23
Szymańska, U. A. 2.2. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne z zastosowaniem automatycznych defibrylatorów zewnętrznych / U. A. Szymańska, M. Rosiak, D. A. Kosior. - С. 30
Król, K. 2.3. Zaburzenia rytmu serca z szybką i wolną czynnością komór / K. Król, M. Rosiak, D. A. Kosior. - С. 37
Krzykwa, A. 2.4. Resuscytacja wewnątrzszpitalna / A. Krzykwa, M. Rosiak, D. A. Kosior. - С. 51
Krzykwa, A. 2.5. Odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia / Krzykwa A. [et al.]. - С. 72
Другие авторы: Rosiak M., Koć M., Kosior D. A.
Rosiak, M. 2.6. Defibrylacja - algorytm postępowania / M. Rosiak, M. Celińska-Spodar, D. A. Kosior. - С. 97
Szymańska, U. A. 2.7. Zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych / U. A. Szymańska, M. Rosiak, D. A. Kosior. - С. 103
Łaniewski-Wołłk, P. Rozdział 3. Resuscytacja dzieci / P. Łaniewski-Wołłk. - С. 107
Rozdział 4. Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych. - С. 131
Lipińska, A. 4.1. Zadławienia u dorosłych i dzieci (pozycja boczna bezpieczna) / Lipińska A. - С. 133
Lipińska, A. 4.2. Zaburzenia elektrolitowe / A. Lipińska. - С. 138
Koć, M. 4.3. Tonifcie / M. Koć. - С. 144
Bienias, P. 4.4. Hipertermia / P. Bienias. - С. 149
Bienias, P. 4.5. Anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny / P. Bienias. - С. 154
Jankowski, K. 4.6. Porażenie prądem elektrycznym i piorunem / K. Jankowski. - С. 160
Korzeniewska-Rybicka, I. 4.7. Postępowanie w zatruciach / I. Korzeniewska-Rybicka. - С. 167
Staszewski, J. 4.8. Przyczyny neurologiczne / J. Staszewski. - С. 185
Kazmierczak, A. 4.9. Nagłe zatrzymanie kłążenia u ciężarnych / A. Kazmierczak. - С. 192
Korzeniewska-Rybicka, I. Rozdział 5. Leki i płyny infuzyjne w resuscytacji oddechowo-krążeniowej / I. Korzeniewska-Rybicka. - С. 199
Mikaszewska-Sokolewicz, M. Rozdział 6. Opieka poresuscytacyjna / M. Mikaszewska-Sokolewicz, T. Łazowski. - С. 211
Olszewska-Parasiewicz, J. Rozdział 7. Zagrożenia dla osób podejmujących czynności ratownicze w nagłym zatrzymaniu krążenia / J. Olszewska-Parasiewicz [et al.]. - С. 223
Другие авторы: Leśniewska K., Postuła M., Kosior D. A.
Łazowski, T. Rozdział 8. Etyczne zagadnienia resuscytacji i końca życia / T. Łazowski, P. Pruszczyk. - С. 233