Порадник лікаря з невідкладної медицини

Порадник лікаря з невідкладної медицини : посібник / за ред. М. І. Шведа. - Тернопіль : Укрмедкн. ; ТНМУ, 2019. - 527 с. - (Бібліотека практикуючого лікаря).
Б-99038
Укрмедкнига, ТНМУ
2019
527

У книзі висвітлено основи ранньої діагностики та надання адекватної невідкладної медичної допомоги лікарями амбулаторної практики при найпоширеніших захворюваннях. В посібнику наведено основні протоколи МОЗ України з медицини невідкладних станів, які автори посібника вдосконалили й адаптували до сучасних вимог, зокрема Європейської ради реанімації. Основна увага зосереджена на первинному і вторинному обстеженні хворого на місці події. Викладені алгоритми застосовуються при діагностиці більшості невідкладних станів і дозволяють встановити основні типові симптоми в рамках діагностичних можливостей в амбулаторних умовах, сформулювати типові синдроми і на їх основі вибрати протокол з медицини невідкладних станів, який необхідно реалізувати в процесі лікування.
Зміст:
Глава 1. Раптова зупинка кровообігу та серцево-легенево-мозкова реанімація. - С. 8
Глава 2. Особливості виконання реанімаційних заходів у вагітних та новонароджених. - С. 39
2.1. Раптова зупинка кровообігу у вагітних. - С. 39
2.2. Реанімація новонароджених безпосередньо після народження. - С. 43
Глава 3. Ведення вагітних жінок із серцево-судинними захворюваннями. - С. 49
Глава 4. Основні види порушень дихання та засоби забезпечення прохідності дихальних шляхів. - С. 62
Глава 5. Бронхіальна астма. - С. 62
Глава 6. Гострий коронарний синдром. - С. 90
Глава 7. Гостра серцева недостатність. - С. 145
Глава 8. Кардіогенний шок. - С. 166
Глава 9. Порушення ритму та провідності. - С. 178
Глава 10. Гіпертензивні кризи. - С. 235
Глава 11. Особливості гіпертензивних розладів під час вагітності. - С. 253
Глава 12. Синкопальні стани. - С. 277
Глава 13. Анафілаксія (анафілактичний шок). - С. 305
Глава 14. Кома невизначеної етіології. - С. 314
Глава 15. Коми при цукровому діабеті. - С. 332
Глава 16. Отруєння невідомою речовиною, невідомим газом. - С. 346
Глава 17. Отруєння грибами. - С. 372
Глава 18. Укуси отруйних тварин. - С. 390
Глава 19. Гостра шлунково-кишкова кровотеча. - С. 410
Глава 20. Печінкова енцефалопатія. - С. 426
Глава 21. Травми і кровотечі (крововтрати). Травматичний та геморагічний шок. - С. 439
Глава 22. Артеріальні та венозні тромбоемболії. - С. 471
Глава 23. Тромбоемболія легеневої артерії. - С. 490
Глава 24. Гострий напад подагричного артриту. - С. 508