Порушення серцевого ритму та провідності : навчальний посібник для самопідготовки до клінічного практичного заняття з внутрішньої медицини для студентів V, VI курсів медичного факультету

Порушення серцевого ритму та провідності : навчальний посібник для самопідготовки до клінічного практичного заняття з внутрішньої медицини для студентів V, VI курсів медичного факультету / М. В. Рішко [та ін.] ; Ужгор. нац. ун-т, Закарпат. обл. т-во терапевтів та кардіологів. - Ужгород : Ліра, 2017. - 236 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 232-236.
Б-97386

В посібнику стисло викладені основні форми аритмій, їх патогенез, клініка, діагностика та лікування. Наведені ситуаційні завдання та тести.
Зміст:
1. Визначення поняття. - С. 6
2. Класифікація. - С. 12
3. Етіологія. Електрофізіологічні механізми аритмій. - С. 15
4. Клініка. - С. 17
5. ЕКГ-діагностика та диференціальна діагностика. - С. 18
5.1. Екстрасистолія. - С. 18
5.2. Пароксизмальна тахікардія. - С. 27
5.3. Миготлива аритмія. - С. 30
5.4. Тріпотіння та фібриляція шлуночків. - С. 34
5.5. С-А блокада. - С. 35
5.6. Передсердна блокада. - С. 35
5.7. А-В блокада. - С. 36
5.8. Блокади правої ніжки пучка Гіса. - С. 39
5.9. Блокади лівої ніжки, її розгалужень. - С. 41
6. Лікування порушень ритму. - С. 44
7. Лікування порушень функції провідності. - С. 56
8. Тестовий контроль. - С. 61
9. Набір ЕКГ, рекомендованих для самопідготовки. - С. 168