Практичні аспекти імплементації вимог ДСТУ ISO 9001:2015

Практичні аспекти імплементації вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) у сфері охорони здоров'я: організаційно-методичні вказівки / за ред. : А. С. Котуза, І. П. Семенів. - Київ : Вид-во Людмила, 2018. - 341 с.
Б-98854
Вид-во Людмила
2018
341

У даній роботі в короткій, чіткій і доступній формі викладена суть практично усіх вимог стандарту, необхідних для побудови дієвої, результативної й ефективної системи управління якості в закладі охорони здоров'я.
Зміст:
Вступ. - С. 7
Котуза, А. С. Розділ 1. Теоретичні основи розробки системи управління якістю відповідно до вимог стандарту ISO 9001 (ДСТУ ISO 9001) / А. С. Котуза [и др.]. - С. 10
Другие авторы: Семенів І. П., Малихіна Т. І., Войтко О. В., Перепадя О. В., Роша Л. Г., Заградська О. Л., Гончаренко В. М.
Малихіна, Т. І. Розділ 2. Нормативні посилання / Т. І. Малихіна [и др.]. - С. 21
Другие авторы: Войтко О. В., Перепадя О. В., Роша Л. Г., Гончаренко В. М.
Малихіна, Т. І. Розділ 3. Терміни і визначення понять / Т. І. Малихіна [и др.]. - С. 27
Другие авторы: Войтко О. В., Перепадя О. В., Роша Л. Г., Гончаренко В. М., Палій С. Р.
Котуза, А. С. Розділ 4. Середовище організації / А. С. Котуза [и др.]. - С. 34
Другие авторы: Семенів І. П., Малихіна Т. І., Войтко О. В., Перепадя О. В., Роша Л. Г., Заградська О. Л.
4.1 Розуміння організації та її середовища. - С. 34
4.2 Розуміння потреб і очікувань зацікавлениї сторін. - С. 38
4.3 Вихзначення сфери застосування системи управління якістю. - С. 46
4.4 Система управління якістю та її процеси. - С. 50
Семенів, І. П.
Котуза, А. С. Розділ 6. Планування / А. С. Котуза [и др.]. - С. 86
Другие авторы: Семенів І. П., Малихіна Т. І., Войтко О. В., Перепадя О. В., Роша Л. Г.
6.1. Дії відносно ризиків і можливостей. - С. 86
6.2. Цілі у сфері якості та планування дій для їх досягнення. - С. 95
6.3. Планування змін. - С. 102
Малихіна, Т. І. Розділ 7. Підтримання системи управління / Т. І. Малихіна [и др.]. - С. 106
Другие авторы: Войтко О. В., Перепадя О. В., Роша Л. Г., Палій С. Р.
7.1 Ресурси. - С. 106
7.2 Компетентність. - С. 130
7.3 Обізнаність. - С. 136
7.4 Інформування. - С. 138
7.5 Задокументована інформація. - С. 142
Котуза, А. С. Розділ 8. Виробництво / А. С. Котуза [и др.]. - С. 161
Другие авторы: Семенів І. П., Малихіна Т. І., Войтко О. В., Перепадя О. В., Рошае Л. Г., Палій С. Р.
8.1. Оперативне планування та контроль. - С. 162
8.2 Вимоги щодо продукції та послуг. - С. 168
8.3 Проектування та розроблення продукції та послуг. - С. 183
8.4 контрольт надавних іззовні процесів, продукції та послуг. - С. 209
8.5 Виготовлення продукції та надання послуг. - С. 221
8.6 Випуск продукції та послуг. - С. 251
8.7 Контроль невідповідних виходів. - С. 254
Котуза, А. С. Розділ 9. Оцінювання дієвості / А. С. Котуза [и др.]. - С. 263
Другие авторы: Семенів І. П., Малихіна Т. І., Войтко О. В., Перепадя О. В., Роша Л. Г., Заградська О. Л., Гончаренко В. М., Палій С. З.
9.1 Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання. - С. 263
9.2 Внутрішній аудит. - С. 279
9.3 Аналізування системи управління. - С. 290
Котуза, А. С. Розділ 10. Поліпшування / А. С. Котуза. - С. 300
Другие авторы: Семенів І. П., Малихіна Т. І., Войтко О. В., Перепадя О. В., Роша Л. Г., Заградська О. Л., Гончаренко В. М.
10.1 Загальні положення. - С. 300
10.2 Невідповідність і коригувальні дії. - С. 303
10.3 Постійне поліпшування. - С. 312
Післямова. - С. 317
Бібліографія. - С. 319
Додатки. - С. 320
Додаток А. Перелік стандартів, рекомендованих для застосування у ЗОЗ. - С. 321
Додаток Б. Характеристика внутрішнього та зовнішнього середовища організації/закладу. - С. 322
Додаток В 1. Типові потреби та очікування зацікавлених сторін для закладу охорони здоров'я. - С. 323
Додаток В 2. Аналіз впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища закладу охорони здоров'я. - С. 326
Додаток Г. Взаємовідносини та порядок взаємодії лідерства, знань, оцінки, ресурсів, цілеспрямованості дій з метою покращення системи управління якістю закладу. - С. 329
Додаток Д. Принципова схема процесу управління знаннями в закладі охорони здоров'я. - С. 330
Додаток Е. Зміст документів залежно від рівня в структурі документації системи управління якістю. - С. 331
Додаток Ж. Орієнтований перелік задокументованої інформації відповідно до вимог. - С. 332
Додаток З. Типовий порядок обігу задокументованої інформації системи управління якістю (матриця відповідальності). - С. 334
Додаток К. Види внутрішнього контролю якості медичної допомоги і їх зміст. - С. 335
Додаток Л. Контрольний аркуш для GAP-аналізу системи управління якістю. - С. 336
Додаток М. Визначення рівнів зрілості системи управління якістю ЗОЗ. - С. 338