Прекондиціювання міокарда

Прекондиціювання міокарда. Нові підходи та молекулярні механізми / А. Г. Портниченко, М. І. Василенко, О. Ю. Гарматіна [та ін.]. - Київ : Знання України, 2019. - 270 с.
Б-99169
Знання України
2019
270

У монографії представлені розроблені авторами теоретичні основи прекондиціювання міокарда та результати експериментального вивчення його молекулярних механізмів, їх особливостей в онтогенезі та при ремоделюванні серцевого м'яза. Викладені дані власних досліджень авторів, одержані в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця та МЦ АМЕД НАН України. Вперше охарактеризовані гіпоксичне прекондиціювання цілісного організму, вікові особливості прекондиціювання, визначені молекулярні механізми кардіопротекції, що базуються на індукції низки білків-медиаторів, шаперонів, сигнальних білків, факторів росту, білків цитоскелету, медіаторів запалення, активацій мембранних калієвих каналів різних типів. Детально описані ефекти та молекулярні механізми прекондиціювання міокарда різного генезу, особливості прекондиціювання ремодельованого серця.
Зміст:
Портниченко, А. Г. Вступ / А. Г. Портниченко. - С. 6
Портниченко, А. Г. 1. Введення у прекондиціювання міокарда / А. Г. Портниченко. - С. 9
Портниченко, А. Г. 2. Фенотипова адаптація міокарда до факторів середовища: прекондиціювання і ремоделювання / А. Г. Портниченко. - С. 28
Портниченко, А. Г. 3. Індукція пізнього прекондиціювання: теоретичні основи, класифікація, пошук нових індукторів / А. Г. Портниченко. - С. 52
3.1. Розробка теоретичних положень індукції і розвитку пізнього прекондиціювання. - С. 52
3.2. Класифікація індукторів пізнього прекондиціювання. - С. 62
3.3. Пошук нових індукторів і розробка експериментальних моделей пізнього прекондиціювання. - С. 64
Портниченко, А. Г. 4. Ефекти пізнього прекондиціювання: вплив на скоротливу функцію серця та його механізми / А. Г. Портниченко, М. І. Василенко, О. Ю. Гарматіна. - С. 69
4.1. Скоротлива функція серця при пізньому прекондиціюванні різного генезу та блокаді iNOS. - С. 69
4.2. Вікові відмінності впливу пізнього прекондиціювання на скоротливу функцію ізольованого серця. - С. 84
4.3. Скоротлива функція прекондиційованого серця при блокаді аргінази. - С. 92
4.4. Скоротлива функція серця при блокаді KCa- і KАТФ-каналів. - С. 94
4.5. Скоротлива функція прекондиційованого серця при блокаді цикло-оксигенази. - С. 98
Портниченко, А. Г. 5. Хронотропний і антиаритмічний вплив пізнього прекондиціювання міокарда та його механізми / А. Г. Портниченко, М. І. Василенко, О. Ю. Гарматіна. - С. 103
5.1. Зміни ЧСС при пізньому прекондиціюванні, їх механізми та вікові особливості. - С. 103
5.2. Вплив прекондиціювання на підтримання серцевих скорочень в ішемізованому серці та при реперфузії. - С. 108
5.3. Розвиток серцевих аритмій при пізньому прекондиціюванні. - С. 114
Портниченко, А. Г. Вплив пізнього прекондиціювання на пошкодження міокарда при ішемії та реперфузії / А. Г. Портниченко, М. І. Василенко. - С. 127
6.1. Некротичне пошкодження міокарда, його механізми та вікові особливості. - С. 127
6.2. Розвиток апоптозу в міокарді та його механізми. - С. 131
6.3. Вплив прекондиціювання на розмір інфаркту та механізми цього ефекту. - С. 134
6.4. Ультраструктурні зміни міокарда при пізньому прекондиціюванні та ішемії-реперфузії. - С. 136
Портниченко, А. Г. 7. Молекулярні механізми відстроченої кардіопротекції при прекондиціюванні / А. Г. Портниченко, М. І. Василенко, О. Ю. Гарматіна. - С. 150
7.1. Роль ізоформ NOS, білків сімейства HSP70 в кардіопротекції при пізньому прекондиціюванні та ішемії-реперфузії міокарда. - С. 150
7.2. Експресія дистрофіну і роль білків цитоскелету в кардіопротекції при пізньому прекондиціюванні. - С. 164
7.3. Експресія 5-ліпоксигенази та протизапальний вплив пізнього прекондиціювання при ішемії-реперфузії міокарда. - С. 169
Портниченко, А. Г. 8. Механізми фенотипової перебудови міокарда при хронічній гіпоксії та гіпоксичному прекондиціюванні / А. Г. Портниченко [и др.]. - С. 175
Другие авторы: Василенко М. І., Древицька Т. І., Портниченко В. І.
8.1. Розвиток гіпертрофії шлуночків серця при високогірній гіпоксії та гіпоксичному прекондиціюванні. - С. 175
8.2. Зміни експресії мРНК HIF-1alpha і HIF-3alpha в міокарді щурів при гіпоксичному ремоделюванні і прекондиціюванні. - С. 178
8.3. Зміни експресії білків HSP у міокарді щурів при гіпоксичному ремоделюванні і прекондиціюванні. - С. 184
8.4. Експресія факторів росту в міокарді щурів при гіпоксичному ремоделюванні і прекондиціюванні. - С. 188
8.5. Експресія сигнальних, структурних білків, антиоксидантних ферментів при гіпоксичному ремоделюванні міокарда різного ступеня і прекондиціюванні, їх роль у механізмах фенотипової перебудови. - С. 191
Портниченко, А. Г. Підсумки та перспективи досліджень прекондиціювання / А. Г. Портниченко. - С. 205