Проблеми Чорнобильської зони відчуження

Проблеми Чорнобильської зони відчуження=Problems of Сhernobyl exclusion zone : науково-технічний збірник / Держ. агентство України з упр. зоною відчуження; редкол.: В. В. Петрук (голов. ред.) [та ін.]. - Славутич : КІМ, 1994 - . Вип. 19. - 2018. - 77 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці ст.
В-9791

Збірник містить результати наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт у зоні відчуження ЧАЕС, спрямованих на розроблення технологій, устаткування та приладів для поводження з радіоактивними відходами й ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, вивчення складу й розподілу радіонуклідного складу паливних випадань у ближній зоні ЧАЕС, просторового розподілу радіонуклідів та на вирішення інших проблем радіоекології. Велику увагу приділено медико-біологічним аспектам впливу наслідків аварії на флору, фауну та здоров'я людини, умовам праці й стану захворюваності працівників зони відчуження.

Зміст:
Хомутинин, Ю. В. Прогнозирование содержания йода в молоке коров Украинского Полесья / Ю. В. Хомутинин [и др.]. - С. 4
Другие авторы: Кашпаров В. А., Лазарев Н. М., Отрешко Л. Н., Йощенко Л. В.
Шабалин, Б. Г. Перспективы использования природных бентонитовых глин Украины для создания геологического хранилища радиоактивных отходов / Б. Г. Шабалин [и др.]. - С. 19
Другие авторы: Лавриненко Е. Н., Косоруков П. А., Бугера С. П.
Голяка, Д. М. Розподіл питомої активності 90Sr і 137Сs в стовбурній деревині сосни звичайної у ближній зоні випадінь ЧАЕС / Д. М. Голяка [та ін.]. - С. 33
Другие авторы: Кашпаров В. О., Левчук С. Є., Процак В. П., Йощенко Л. В., Павлюченко В. В.
Лазарев, М. М. Обґрунтування можливості використання паливної деревини з північних районів Полісся / М. М. Лазарев [та ін.]. - С. 46
Другие авторы: Отрешко Л. М., Косарчук О. В., Поліщук С. В., Йощенко Л. В.
Хомутинин, Ю. В. Картографирование радиоактивного загрязнения территории с пятнистой структурой / Ю. В. Хомутинин [и др.]. - С. 58
Другие авторы: Процак В. П., Кашпаров В. А., Левчук С. Е., Павлюченко В. В.
Чайка, В. М. Динаміка ентомоценозу території Чорнобильскої зони відчуження / В. М. Чайка, О. Г. Бунтова. - С. 68