Проблеми Чорнобильської зони відчуження

Проблеми Чорнобильської зони відчуження=Problems of Chernobyl exclusion zone : науково-технічний збірник / Держ. агентство України з упр. зоною відчуження; редкол.: гол. ред. В. В. Петрук [та ін.]. - Славутич : КІМ, 1994 - . Вип.18. - 2018. - 107 с. : іл. - Бібліогр.: в кінці ст.
В-9764

Збірник містить результати наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт у зоні відчуження ЧАЕС, спрямованих на розроблення технологій, устаткування та приладів для поводження з радіоактивними відходами й ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, вивчення складу й розподілу радіонуклідного складу паливних випадань у ближній зоні ЧАЕС, просторового розподілу радіонуклідів та на вирішення інших проблем радіоекології. Велику увагу приділено медико-біологічним аспектам впливу наслідків аварії на флору, фауну та здоров'я людини, умовам праці й стану захворюваності працівників зони відчуження.

Зміст:
Гащак, C. П. Позвоночные животные Чернобыльской зоны (Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника), включенные в Красную книгу Украины (2009 год) / C. П. Гащак. - С. 5
Гудков, Д. І. Міжнародний семінар «Водоймище-охолоджувач Чорнобильської АЕС на стадії виведення з експлуатації: екосистем ні та радіаційні дослідження» / Д. І. Гудков, Ф. В. Ланських, В. О. Сейда. - С. 55
Бугай, Д. А. Вынос радионуклидов из водоема-охладителя ЧАЭС с подземными водами в реку Припять: ретроспективный анализ и прогноз после снятия с эксплуатации / Д. А. Бугай, А. С. Скальский. - С. 60
Гудков, Д. И. Динамика показателей качества водной среды и радионуклидного загрязнения компонентов экосистемы водоема-охладителя Чернобыльской АЭС / Д. И. Гудков [и др.]. - С. 67
Другие авторы: Щербак В. И., Протасов А. А., Силаева А. А., Пашкова О. В., Семенюк Н. Е., Каглян A. Е., Линчук М. И., Задорожная А. М., Беляев В. В., Юрчук Л. П., Степанова Т. И.
Щербак, B. I. Різноманіття фітопланктону та фітоперифітону водоймища-охолоджувача ЧАЕС на стадії спрацювання рівнів води / B. I. Щербак, Н. Є. Семенюк, Г. М. Задорожна. - С. 75
Силаева, A. А. Основные этапы макросукцессии контурной (зооперифитон и зообентос) подсистемы водоема-охладителя Чернобыльской АЭС / A. А. Силаева, А. А. Протасов, Т. И. Степанова. - С. 81
Панасюк, Н. И. Влияние выведения пруда-охладителя из эксплуатации на радиоэкологические условия грунтовых вод промплощадки ЧАЭС / Н. И. Панасюк, И. А. Литвин, Е. И. Петросенко. - С. 87
Процак, B. П. Прогнозна оцінка динаміки фізико-хімічних форм радіонуклідів у донних відкладеннях водоймища-охолоджувача ЧАЕС після осушення його / B. П. Процак [та ін.]. - С. 92
Другие авторы: Одинцов О. О., Журба М. А., Прокопчук Н. М., Кашпаров В. О.
Паскевич, C. А. Характеристика рослинного покриву й тваринного населення на ділянках осушеного дна водоймища-охолоджувача ЧАЕС / C. А. Паскевич, Д. В. Городецький. - С. 99
Юмацу, С. Динамика радиоэкологических характеристик водоема-охладителя Чернобыльской АЭС в процессе спуска воды и после него: начало и планирование исследований по проекту SATREPS в 2017-2021 годах / С. Юмацу [и др.]. - С. 103