Проблеми військової охорони здоров’я

Проблеми військової охорони здоров'я : збірник наукових праць Української військово-медичної академії / Укр. Військ.-мед. акад. МО України; ред. В. Л. Савицький. - Київ : Укр. військ.-мед. акад., 2017 - Вип. 47. - 2017. - 319 с. : іл., табл. - Бібліогр.: в кінці ст.
Б-97224

У збірнику висвітлені питання військової охорони здоров'я і шляхи її реформування, стану здоров'я військовослужбовців, оцінки ефективності діяльності військово-медичної служби, санітарно-епідеміологічного нагляду, деякі аспекти використання біотехнології з метою виявлення і розробки нових препаратів для діагностики, профілактики, лікування та ін.