Професія і туберкульоз: український вимір

Опис: Професія і туберкульоз: український вимір / А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик, М. П. Соколова, І. Г. Кононова. – Київ : Авіцена, 2019. – 303 с.
Шифр ННМБУ: Б-99517
Видавець: Авіцена
Рік видання: 2019
Сторінок: 303
У монографії надано наукові дані щодо захворюваності та поширеності туберкульозу в Україні та світі, характеристику факторів ризику виникнення професійного туберкульозу в окремих професіях різних галузей виробництва в динаміці майже тридцятирічного спостереження. Розглянуто медико-соціальні втратит суспільства від туберкульозу, міжнародні принципи, підходи та забезпечення прифілактики туберкульозу на робочому місці в Україні та світі.
Зміст:
Передмова. – С. 9
Література до передмови. – С. 26
Розділ 1. Медико-статистичні закономірності поширеності туберкульозу в світі та в Україні. – С. 30
1.1. Характеристики епідемії туберкульозу в світі. – С. 30
1.2. Особливості епідемії туберкульозу в Україні. – С. 44
1.3. Діяльність протитуберкульозної служби в Україні. – С. 61
Література до Розділу 1. – С. 67
Розділ 2. Етіологія та професійні ризики виникнення туберкульозу серед окремих соціальних і професійних груп населення. – С. 72
2.1. Етіологія та фактори ризику професійного туберкульозу. – С. 72
2.2. Фактори ризику професійного туберкульозу в галузі охорони здоров’я. – С. 82
2.3. Умови праці на робочих місцях хворих на туберкульоз у лікувально-профілактичних закладах. – С. 89
2.4. Фактори ризику професійного туберкульозу в добувній і переробній промисловості. – С. 101
2.5. Фактори ризику професійного туберкульозу в галузі сільського господарства. – С. 112
Література до Розділу 2. – С. 114
Розділ 3. Загальна характеристика захворюваності на професійний туберкульоз в Україні в динаміці довгострокового спостереження (1991-2018рр.). – С. 131
3.1. Методичні та методологічні засади аналізу та оцінки захворюваності на професійний туберкульоз. – С. 131
3.2. Захворюваність працюючих на професійний туберкульоз в Україні з урахуванням віку, статі, стажу, особливостей медичної допомоги. – С. 144
Література до Розділу 3. – С. 184
Розділ 4. Міжнародні принципи та підходи щодо профілактики туберкульозу на робочому місці. – С. 187
4.1. Міжнародні стратегії боротьби з туберкульозом. – С. 187
4.2. Інфекційних контроль за туберкульозом. – С. 194
4.3. Вакцинопрофілактика туберкульозу. – С. 197
4.4. Скринінг, діагностика та лікування активного туберкульозу. – С. 198
4.5. Діагностика та лікування латентного туберкульозу. – С. 202
4.6. Міжнародні рекомендації щодо профілактики туберкульозу на робочому місці. – С. 205
4.7. Профілактика туберкульозу на робочому місці в межах реалізації стратегії “Ліквідувати ТБ”. – С. 209
Література до Розділу 4. – С. 212
Розділ 5. Профілактика туберкульозу на робочому місці: українські реалії. – С. 215
5.1. Нормативно-правові основи профілактики туберкульозу в Україні. – С. 215
5.2. Забезпечення профілактики туберкульозу на робочих місцях в Україні як передумова в реалізації стратегії “Ліквідувати ТБ”. – С. 231
Література до Розділу 5. – С. 237
Післямова. – С. 241
Додаток 1. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 1 лютого 2019р. №287 “Про затвердження Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз”. – С. 256
Додаток 2. Туберкульоз: профіль України (2017р.). – С. 300