Профілактика та лікування психічних захворювань

Психотерапія в соматичній медицині / Б. В. Михайлов, Б. С. Федак ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України. - Харків : Точка, 2017. - 507 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці розд.
В-9840
Михайлов, Б. В.

Протягом останніх років у світі спостерігається стійке зростання соматичних захворювань, в етіопатогенезі яких істотну роль відіграє психогенний фактор. Ця ж тенденція характерна і для України. Ефективність лікувально-профілактичних заходів у більшості випадків залежить як від адекватності вибору терапевтичних методів, так і від численних психологічних факторів. Формування мотивації, активної участі пацієнта в лікувальному процесі є основою для сучасного лікувально-реабілітаційного процесу. Необхідно також впровадження нових організаційних форм реалізації медико-психологічних і психотерапевтичних заходів на всіх рівнях надання медичної допомоги. При цьому важливим питанням є розробка нових програм медико-психологічного супроводу цих хворих на різних етапах лікування. Монографія призначається для лікарів лікувального профілю, лікарів загальної практики – сімейної медицини, психотерапевтів, психіатрів, неврологів, лікарів-психологів, практичних психологів.

Зміст:
Розділ 1. Сучасні уявлення про розлади психічної сфери у хворих на соматичні захворювання та принципи їх медико-психологічного супроводу. - С. 12
1.1. Психосоматичні і соматопсихічні співвідношення. - С. 12
1.1.1. Розлади психічної сфери при найбільш розповсюджених соматичних захворюваннях. - С. 18
1.1.2. Психодинамічна оцінка розладів психічної сфери хворих на соматичні захворювання. - С. 37
1.2. Механізми формування психосоматичних розладів. - С. 41
1.2.1 Нейрофізіологічні механізми. - С. 41
1.2.2. Психодинамічні механізми формування психосоматичних і соматопсихічних співвідношень. - С. 42
1.3. Сучасні підходи до психотерапії і медико-психологічної корекції психічних розладів у хворих на соматичні захворювання. - С. 48
1.3.1. Психотерапевтичні методи. - С. 48
1.3.2. Фармакологічний супровід психотерапевтичного процесу. - С. 58
Розділ 2. Власні дослідження стану психічної сфери у хворих на соматичні захворювання. - С. 96
2.1. Методологія оцінки розладів психічної сфери у хворих на соматичні захворювання. - С. 96
2.2. Загальна характеристика хворих. - С. 97
2.3. Клініко-психопатологічна характеристика розладів психічної сфери у хворих на соматичні захворювання. - С. 102
2.4. Патопсихологічне дослідження хворих на соматичні розлади. - С. 126
2.4.1. Характеристика емоційно-мотиваційної сфери хворих на соматичні захворювання. - С. 126
2.4.2. Індивідуально-типологічні особливості хворих на соматичні захворювання. - С. 131
2.4.3. Характеристика інтегративних показників функціонування хворих на соматичні захворювання. - С. 136
2.5. Психотерапія розладів психічної сфери у хворих на соматичні захворювання. - С. 138
2.6. Оцінка ефективності застосування системи медико-психологічного супроводу хворих на соматичні захворювання. - С. 152
2.7. Результати комплексної інтегральної оцінки ефективності включення психотерапії в комплекс лікування хворих на соматичні захворювання з непсихотичними формами порушень психічної сфери в умовах загальносоматичного стаціонару. - С. 160
Розділ 3. Патопсихологічні механізми формування розладів психічної сфери у хворих на соматичні захворювання. - С. 164
3.1. Особистісно-реактивні механізми формувань порушень психічної сфери у хворих на соматичні захворювання. - С. 164
3.2. Нейрофізіологічні механізми формування порушень психічної сфери у хворих на соматичні захворювання. - С. 192
3.3. Інтегративні механізми формування порушень психічної сфери у хворих на соматичні захворювання. - С. 196
Розділ 4. Система психотерапевтичного і медико-психологічного супроводу хворих на соматичні захворювання. - С. 201
4.1. Принципи побудови, етапи і зміст системи раннього медико-психологічного супроводу хворих на соматичні захворювання. - С. 201
4.2. Особливості вибору методів психотерапії. - С. 202
4.3. Методи психотерапії в комплексі лікувально-відновлювальних і реабілітаційних заходів у хворих на соматичні захворювання. - С. 205
4.3.1. Сугестивна психотерапія. - С. 205
4.3.2. Самонавіювання і аутотренінг. - С. 221
4.3.3. Раціональна психотерапія. - С. 234
4.3.4. Синтетичні методи психотерапії. - С. 236
4.3.5. Поведінкова терапія. - С. 241
4.3.6. Групова психотерапія. - С. 249
4.3.7. Класичний психоаналіз. - С. 260
4.3.8. Груповий аналіз. - С. 289
4.3.9. Аналітично-орієнтована (психодинамічна) психотерапія. - С. 298
4.3.10. Гештальт-терапія. - С. 327
4.3.11. Транзактний аналіз. - С. 332
4.3.12. Екзистенціальна («гуманістична») психотерапія. - С. 336
4.3.13. Опосередкована і допоміжна психотерапія. - С. 340
4.4. Особливості диференційованої психотерапії хворих на соматичні захворювання з різними формами непсихотичних розладів психіки. - С. 351
4.5. Терапевтичні фактори психодинамічної психотерапії. - С. 356
4.6. Психотерапія в загальній і геронтологічній практиці. - С. 362
4.7. Психофармакологічні засоби в комплексі психотерапевтичних і медико-психологічних заходів у хворих на соматичні захворювання. - С. 386
4.7.1. Антидепресанти. - С. 386
4.7.2. Антиастенічні засоби. - С. 393
4.8. Фармакопсихотерапія. - С. 394
Розділ 5. Коморбідні стани. - С. 399
Розділ 6. Психосоматичні аспекти та психотерапія в діяльності лікаря загальної практики - сімейного лікаря. - С. 410
Розділ 7. Психотерапевтичний супровід хворих на соматичні захворювання на санаторно-курортному етапі. - С. 418
7.1. Особливості психотерапії хворих і осіб, що знаходяться на реабілітації на курорті. - С. 423
7.2. Особливості психотерапії хворих на серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання. - С. 426
7.3. Особливості психотерапії хворих із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. - С. 431
7.4. Особливості психотерапії хворих на цукровий діабет. - С. 431
7.5. Психотерапія хворих з ураженнями опорно-рухового апарату і після реконструктивно відновлювальних операцій у санаторно-курортних умовах. - С. 432
7.6. Особливості психотерапії хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми в санаторно-курортних умовах. - С. 435
7.7. Особливості психотерапії у вагітних. - С. 435
7.8. Особливості психотерапії жінок з клімактеричним синдромом у санаторно-курортних умовах. - С. 437
7.9. Особливості психотерапії у осіб з соматоформними розладами. - С. 443
7.10. Особливості психотерапії у хворих на неврастенію у санаторно-курортних умовах. - С. 446
7.11. Терапія пароксизмальних станів у санаторно-курортних умовах. - С. 448
7.12. Особливості психотерапії хворих на сексуальну дисфункцію. - С. 453
7.13. Психотерапія порушень сну. - С. 454
7.14. Особливості психопрофілактики і психотерапії у працівників залізничного транспорту в санаторно-курортних умовах. - С. 463
7.15. Психологічна реабілітація співробітників силових відомств в санаторно-курортних умовах. - С. 469
Розділ 8 Концепція клінічного психотерапевтичного моніторінгу хворих на соматичні захворювання: методологічні та клініко-технологічні аспекти. - С. 478