Променева діагностіка онкологічних захворювань різних органів та систем

Променева діагностіка онкологічних захворювань різних органів та систем : навчальний посібник (для лікарів-рентгенологів, онкологів, мамологів, пульмонологів, гастроентерологів, ортопедів-травматологів, гематологів циклів спеціалізації та удосконалення) / І. О. Вороньжев [та ін.] ; Харк. мед. акад. післядиплом. освіти, Каф. рентгенології та дит. рентгенології. - Харків : Діса плюс, 2018. - 471 с. : іл. - Бібліогр.: с. 463-471.
Б-98193

В посібнику викладені клініко-рентгенологічні аспекти діагностики та диференційної рентгенодіагностики пухлин легень, стравоходу, товстої кишки, шлунку, підшлункової залози, молочної залози, кістково-суглобової системи. Подані та скомпоновані відомості про клініку, епідеміологію, рентгенодіагностику онкологічних захворювань, приведені сучасні променеві методики дослідження. Відображена диференційна діагностика пухлин з іншими захворюваннями. Особлива увага надається ранній діагностиці онкологічних захворювань, яка у поєднанні із своєчасним ефективним лікуванням має суттєве значення для подальшої долі пацієнтів і якості їхнього життя. Приведені методики досліджень та рентгенологічні ознаки пухлин різних органів та систем в залежності від локалізації та віку, що дозволяє рекомендувати посібник не тільки лікарям-інтернам, а й широкому загалу практикуючих лікарів-рентгенологів, онкологів, мамологів, пульмонологів, гастроентерологів, ортопедів-травматологів, гематологів.

Зміст:
Променева діагностика пухлин легень, плеври та середостіння. - С. 7
Злоякісні пухлини легень. - С. 7
Доброякісні пухлини легень. - С. 27
Пухлини плеври. - С. 29
Захворювання середостіння. - С. 31
Променева діагностика пухлин системи травлення. - С. 93
Доброякісні пухлини стравоходу. - С. 93
Злоякісні пухлини стравоходу. - С. 97
Доброякісні пухлини шлунка. - С. 113
Злоякісні пухлини шлунка. - С. 125
Доброякісні пухлини товстої кишки. - С. 161
Злоякісні пухлини товстої кишки. - С. 166
Променева діагностика пухлин підшлункової залози. - С. 242
Доброякісні пухлини підшлункової залози. - С. 242
Злоякісні пухлини підшлункової залози. - С. 244
Променева діагностика пухлин молочних залоз. - С. 262
Доброякісні пухлини і пухлиноподібні процеси. - С. 262
Злоякісні пухлини молочних залоз. - С. 265
Променева діагностика пухлин опорно-рухової системи. - С. 309
Класифікація пухлин кісток і загальна рентгеносеміотика. - С. 309
Рентгенодіагностика первинних пухлин скелета. - С. 325
Рентгенодіагностика вторинних пухлин скелета. - С. 350
Променева діагностика лімфопроліферативних захворювань і хвороб крові. - С. 383