Пропедевтична педіатрія

Пропедевтична педіатрія : підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації / В. Г. Майданник [та ін.]. - 2-ге вид., випр. та допов. - Вінниця : Нова кн., 2018. - 871 с. : табл., іл.
В-9818

У підручнику викладені принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям, стисла історія розвитку педіатрії, дана характеристика періодів дитячого віку, анатомо-фізіологічні особливості органів та систем, а також обміну речовин у дітей різних вікових груп. Описані закономірності та сучасні тенденції фізичного і нервово-психічного розвитку дітей, їх оцінка і семіотика порушень. Розглянуті основні принципи і тактика раціонального вигодовування та харчування здорових дітей раннього віку. Детально описані особливості й методи клінічного обстеження різних органів та систем у дітей, загальна і спеціальна семіотика найпоширеніших захворювань дитячого віку. Підручник відповідає програмі, затвердженій МОЗ України, і розрахований на студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів та ін.

Зміст:
Розділ 1. Педіатрія як наука про здорову і хвору дитину. - С. 13
1.1. Етика та деонтологія в педіатрії. - С. 15
Розділ 2. Історія розвитку педіатрії. - С. 22
Розділ 3. Принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. - С. 53
3.1. Основні принципи організації надання медичної допомоги дітям. - С. 55
3.2. Структура та функції дитячих лікувально-профілактичних установ. - С. 56
3.3. Показники діяльності дитячих лікувально-профілактичних закладів. - С. 73
Розділ 4. Періоди дитячого віку. - С. 85
Розділ 5. Фізичний розвиток дітей, його оцінка та семіотика порушень. - С. 95
5.1. Закономірності та сучасні тенденції фізичного розвитку дітей різного віку. - С. 96
5.2. Техніка антропометричних вимірювань у дітей. - С. 108
5.3. Методика оцінки фізичного розвитку дітей. - С. 111
5.4. Особливості оцінки фізичного розвитку новонароджених. - С. 117
5.5. Нові нормативи фізичного розвитку дітей, розроблені експертами ВOOЗ. - С. 123
5.6. Інтерпретація динаміки графіків фізичного розвитку дитини. - С. 135
5.6.1. Перетинання лінії стандартного відхилення. - С. 135
5.6.2. Різке зростання або зниження кривої фізичного розвитку дитини. - С. 136
5.6.3. Відсутність динаміки кривої фізичного розвитку. - С. 136
5.6.4. Тактика при виявленні відхилень у фізичному розвитку дитини. - С. 137
5.7. Семіотика порушень фізичного розвитку дітей. - С. 137
5.8. Біологічна акселерація розвитку дітей. - С. 141
Розділ 6. Основні показники психічного розвитку і його оцінка у дітей різних вікових груп. - С. 148
6.1. Нервово-психічний розвиток дітей. - С. 149
6.2. Оцінка психічного розвитку дітей. - С. 161
Розділ 7. Особливості фізіології дітей у періоді новонародженості. - С. 171
7.1. Особливості органів та систем у доношених новонароджених. - С. 173
7.2. Особливості органів та систем у недоношених новонароджених. - С. 190
7.3. Догляд за новонародженим. - С. 194
7.4. Особливості клінічного обстеження новонароджених. - С. 206
7.4.1. Схема первинного лікарського огляду новонародженого. - С. 207
Розділ 8. Анатомо-фізіологічні особливості органів і систем у дітей та їх клінічне значення. - С. 223
8.1. Нервова система. - С. 224
8.2. Шкіра і жирова підшкірна клітковина. - С. 229
8.3. Кісткова система. - С. 235
8.4. М'язова система. - С. 241
8.5. Серцево-судинна система. - С. 245
8.6. Система дихання. - С. 259
8.7. Сечова система. - С. 266
8.8. Система крові. - С. 275
8.9. Система травлення. - С. 283
8.10. Імунна система. - С. 293
8.10.1. Фактори неспецифічного захисту. - С. 312
8.10.2. Клітинні фактори неспецифічного вродженого імунітету. - С. 312
8.11. Ендокринна система. - С. 315
Розділ 9. Особливості обміну речовин у дітей. - С. 331
9.1. Енергетичний обмін. - С. 333
9.2. Білковий обмін. - С. 336
9.3. Жировий обмін. - С. 347
9.4. Обмін вуглеводів. - С. 354
9.5. Водно-сольовий обмін. - С. 362
9.6. Вітаміни. - С. 371
9.7. Особливості кислотно-лужного стану у дітей. - С. 379
Розділ 10. Методика клінічного обстеження дітей та семіотика ураження органів і систем. - С. 386
10.1. Особливості збирання анамнезу у дітей. - С. 388
10.2. Методи об'єктивного клінічного обстеження дітей. - С. 390
10.3. Оцінка загального стану хворих дітей. - С. 404
10.4. Методика обстеження органів та систем організму у дітей. - С. 408
10.4.1. Шкіра і підшкірна клітковина. - С. 408
10.4.2. Кісткова система. - С. 424
10.4.3. М'язова система. - С. 438
10.4.4. Органи дихання. - С. 445
10.4.5. Серцево-судинна система. - С. 471
10.4.6. Органи травлення. - С. 493
10.4.7. Нервова система. - С. 513
10.4.8. Органи сечової системи. - С. 529
10.4.9. Система крові. - С. 537
10.4.10. Ендокринна система. - С. 548
Розділ 11. Інструментальні та лабораторні методи дослідження в педіатричній практиці. - С. 566
11.1. Інструментальні методи дослідження кісток та суглобів. - С. 567
11.2. Інструментальні методи дослідження органів дихання. - С. 574
11.3. Інструментальні методи дослідження серцево-судинної системи. - С. 580
11.4. Інструментальні методи дослідження органів травлення. - С. 592
11.5. Інструментальні методи дослідження нервової системи. - С. 601
11.6. Інструментальні методи дослідження органів сечової системи. - С. 604
11.7. Лабораторні методи дослідження крові. - С. 617
11.8. Лабораторні методи дослідження сечі. - С. 619
11.9. Лабораторні методи дослідження мокроти (харкотиння). - С. 635
11.10. Лабораторні методи дослідження органів травлення. - С. 644
Розділ 12. Вигодовування та харчування здорових дітей раннього віку. - С. 660
12.1. Значення основних харчових інгредієнтів для дитячого організму. - С. 661
12.2. Дієта вагітної жінки і матері-годувальниці. - С. 711
12.2.1. Дієта вагітної жінки. - С. 711
12.2.2. Харчування при ускладненій вагітності. - С. 721
12.2.3. Харчування матерів-годувальниць. - С. 725
12.3. Природне вигодовування та його значення для здоров'я дитини і матері. - С. 730
12.3.1. Кількісний та якісний склад жіночого молока. - С. 734
12.3.2. Імунобіологічна роль жіночого молока. - С. 748
12.3.3. Режим і техніка природного вигодовування. - С. 750
12.3.4. Протипоказання і утруднення при грудному вигодовуванні. - С. 755
12.3.5. Методи розрахунку добової кількості їжі. - С. 758
12.3.6. Підгодовування і корекція харчування дитини під час природного вигодовування. - С. 760
12.3.7. Відняття дитини від груді. - С. 771
12.4. Штучне вигодовування. - С. 772
12.4.1. Характеристика сучасних адаптованих і неадаптованих дитячих молочних сумішей. - С. 774
12.4.2. Режим і техніка штучного вигодовування. - С. 793
12.5. Змішане вигодовування. - С. 795
12.6. Особливості вигодовування недоношених. - С. 798
12.7. Харчування дітей від 1 до 3 років. - С. 804