Пропедевтика ендомікроринохірургії

Безшапочний, С. Б. Пропедевтика ендомікроринохірургії : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти МОЗ України / С. Б. Безшапочний, Ю. А. Гасюк, В. В. Лобурець ; Укр. мед. стоматол. акад. МОЗ України. - Київ : Вістка, 2018. - 107 с.
В-9856
Безшапочний, С. Б.
Вістка
2018
107

У посібнику висвітлена коротка історія розвитку ендоскопічної риносинусохірургії, розглянуті питання сучасної анатомічної термінології і аеродинаміки порожнини носа та навколоносових пазух, ролі ендоназальних структур у нормі та патології, діагностики, передопераційного обстеження та підготовки хворих до операцій. Текст ілюстрований малюнками, схемами, КТ- і МРТ-сканами та ендоскопічними фотографіями.
Зміст:
Коротка історія розвитку ендоскопічної риносинусохірургії. - С. 10
Порожнина носа і навколоносові пазухи з позицій європейського документу анатомічної термінології. - С. 15
Аеродинаміка носової порожнини та навколоносових пазух. - С. 53
Ендоназальні структури у нормі та патології. - С. 62
Патологія носового клапана. - С. 62
Деформація переділки носа. - С. 63
Патологія латеральної стінки порожнини носа. - С. 68
Діагностика та передопераційне обстеження. - С. 77
Ендоскопічне дослідження. - С. 77
Комп'ютерна томографія порожнини носа та навколоносових пазух. - С. 83
Магнітно-резонансна томографія порожнини носа та навколоносових пазух. - С. 88
Особливості обстеження попередньо прооперованих хворих. - С. 95
Підготовка пацієнтів до операції. - С. 99