Пропедевтика в педіатрії

Пропедевтика в педіатрії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. А. Георгіянц [та ін] ; за ред О. П. Волосовця, М. А. Георгіянц ; Нац. фармац. ун-т МОЗ України . - Харків : НФАУ: Золоті сторінки , 2016. - 351 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 285-288.
Б-97072

Представлений теоретичний та практичний матеріал містить відомості про етіологію, патогенез, шляхи профілактики та лікування захворювань дитячого віку. Особлива увага приділена пропедевтиці хвороб, які включені до навчальної програми, і застосуванню лабораторних та інших спеціальних методів діагностики.
Зміст:
Вступ до педіатрії. - С. 6
Періоди дитячого віку:анатомо-фізіологічні особливості та організація догляду.-С.8
Пропедевтика в дитячій пульмонології. - С. 47
Пропедевтика в дитячій кардіології. - С. 73
Пропедевтика в дитячій ревматології. - С. 115
Пропедевтика в дитячій гематології. - С. 142
Пропедевтика в дитячій нефрології. - С. 173
Пропедевтика в дитячій гастроентерології. - С. 197
Пропедевтика в дитячій ендокринології. - С. 212
Пропедевтика в дитячій імуноалергології. - С. 244
Пропедевтика в клініці дитячих інфекцій. - С. 259