Псоріаз

Псоріаз (етіопатогенез, клінічні форми, патоморфологія, діагностика, лікування) / Р. Л. Степаненко, О. О. Сизон, С. Г. Гичка, В. І. Степаненко. - Київ : КІМ, 2019. - 319 с.
В-10032
КІМ
2019
319

Розглянуто аспекти і особливості етіопатогенезу, клінічної картини, класифікаційних та діагностичних критеріїв, гістопатології, диференціальної діагностики і лікування псоріазу та артропатичного псоріазу. Проведена систематизація усіх різновидів псоріпазу з метою уніфікації класифікаційно-клінічних ознак та діагностичних критеріїв артропатичного псоріазу. Також представлені результати дослідження патогістологічних імуногістохімічних особливостей запальних реакцій в морфологічних елементах шкірної псоріатичної висипки, значення прозапальних біологічних маркерів, дані щодо наявності мікрофлори в ділянках шкіри, уражених псоріатричною висипкою.
Зміст:
Розділ 1. Псоріаз. - С. 11
1.1. Історичні дані. - С. 11
1.2. Епідеміологія псоріазу. - С. 13
1.3. Деякі аспекти етіопатогенезу псоріазу. - С. 15
1.3.1. Спадкова концепція патогенезу псоріазу. - С. 15
1.3.2. Імунопатогенез псоріазу. - С. 20
1.3.3. Вірусна теорія виникнення псоріазу. - С. 41
1.3.4. Інфекційно-алергічна концепція розвитку псоріазу. - С. 42
1.3.5. Неврогенна теорія патогенезу псоріазу. - С. 43
1.3.6. Теорія ендокринних порушень при псоріазі. - С. 45
1.3.7. Теорія порушення обміну речовин при псоріазі. - С. 46
1.3.8. Псоріатична хвороба - це системне захворювання?. - С. 53
1.4. Клінічні особливості перебігу псоріазу. - С. 55
1.5. Клінічні індекси для характеристики впливу шкірного псоріатичного процесу на якість життя пацієнтів. - С. 62
1.6. Патоморфологія псоріазу. - С. 72
1.6.1. Структурні зміни в ділянках інтактної шкіри хворих на псоріаз до лікування. - С. 74
1.6.2. Структурні зміни в ділянках шкіри, уражених псоріатичною висипкою, до лікування. - С. 80
1.6.3. Особливості експресії TLR2, TLR4 та TLR9 на ділянках псоріатичної висипки та інтактних ділянках до лікування. - С. 92
1.6.4. Структурні зміни в ділянках інтактної шкіри хворих на псоріаз після лікувпання. - С. 98
1.6.5. Структурні зміни в ділянках регресу шкірної псоріатичної висипки у хворих на псоріаз після лікування. - С. 103
1.7. Мікрофлора шкіри та її зміни при псоріазі. - С. 113
1.7.1. Дослідження мікрофлори шкіри у хворих на псоріаз в ділянках псоріатичної висипки та інтактних ділянках до лікування. - С. 115
1.7.2. Дослідження мікрофлори шкіри у хворих на псоріаз у ділянках псоріатичної висипки та інтактних ділянках після терапії. - С. 117
1.8. Диференційна діагностика псоріазу. - С. 120
1.9. Методи лікування псоріатичної хвороби. - С. 122
Розділ 2. Артропатичний псоріаз. - С. 160
2.1. Патогенетичне обгрунтування епідеміологічних показників і термінологічних позначень для опису патологічних суглобових змін псоріатичного генезу. - С. 160
2.2. Деякі погляди на етіопатогенетичні особливості розвитку та перебігу артропатичного псоріазу. - С. 164
2.3. Класифікаційні, патогномонічні ознаки та діагностичні критерії артропатичного псоріазу. - С. 172
2.4. Стандартизація діагностики псоріатичної хвороби. - С. 177
2.4.1. Класифікаційні ознаки при визначенні фенотипу псоріатичної хвороби. - С. 178
2.4.2. Анкета хворого на артропатичний псоріаз. - С. 186
2.4.3. Приклад встановлення розширеного діагнозу псоріатичної хвороби. - С. 190
2.4.4. Рекомендовані клініко-діагностичні критерії артропатичного псоріазу. - С. 191
2.4.5. Приклад апробації запропонованих клініко-діагностичних критеріїв артропатичного псоріазу. - С. 196
2.5. Визначення показників функціонального стану суглобів хворих з артропатичним псоріазом. - С. 198
2.6. Визначення клінічних індексів, що характеризують вплив суглобового синдромів псоріатичної хвороби на якість життя пацієнтів. - С. 200
2.7. Клінічна характеристика хворих на артропатичний псоріаз. - С. 204
2.7.1. Оцінка перебігу шкірного патологічного псоріатичного процесу. - С. 208
2.7.2. Оцінка перебігу суглобового патологічного псоріатичного процесу. - С. 212
2.8. Взаємозалежність виявлених клініко-інструментальних змін у хворих з артропатичним псоріазом. - С. 218
2.8.1. Оцінка ультразвукового дослідження хворих. - С. 218
2.8.2. Оцінка ренгенологічних обстежень хворих. - С. 220
2.8.3. Оцінка денситометричного обстеження хворих. - С. 225
2.8.4. Результати магнітно-резонансної томографії. - С. 226
2.9. Пошуковий діагностичний алгоритм диференційної діагностики артропатичного псоріазу. - С. 228
2.10. Розвиток коморбідної патології у хворих на артропатичний псоріаз та контроль за її перебігом. - С. 237
2.11. Йморвірна модель розвитку артропатичного псоріазу. - С. 248
2.12. Приклад клінічного випадку прогресування артропатичного псоріазу з визначенням ролі стрес-реакції у їхньому розвитку. - С. 253
2.13. Шляхи терапевтичного впливу на клінічний перебіг артропатичного псоріазу. - С. 262
2.13.1. Сучасні підходи до лікування та медико-соціальне значення профілактики артропатичного псоріазу. - С. 262
2.13.2. Патогенетична характеристика рекомендованих методів терапії хворих на артропатичний псоріаз. - С. 273