Психіатрія. Еталони практичних навичок

Психіатрія. Еталони практичних навичок : навчальний посібник / В. Д. Мішиєв, В. Ю. Омелянович, Є. Г. Гриневич ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. - Київ : Медінформ, 2018. - 173 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 171-173. - Дод.: с. 148-170.
Б-98130
Мішиєв, В. Д.

У навчальному посібнику детально описані та теоретично обгрунтовані основні принципи та механізми проведення процедур і маніпуляцій, пов'язаних з наданням психіатричної допомоги. Наведені у навчальному посібнику еталони практичних навичок розроблені відповідно до програм та навчальних планів передатестаційних циклів, циклів спеціалізації та стажування за спеціальністю "Психіатрія".

Зміст:
Передатестаційний цикл "Психіатрія". Перелік практичних навичок передатестаційного циклу "Психіатрія" відповідно до кваліфікаційних вимог. - С. 8
1.1. Еталон практичної навички № 1 передатестаційного циклу "Психіатрія". "Оформлення направлення до психіатричного закладу на госпіталізацію, консультацію та ЛКК". - С. 16
1.2. Еталон практичної навички № 2 передатестаційного циклу "Психіатрія". "Оформлення направлення на МСЕК". - С. 20
1.3. Еталон практичної навички № 3 передатестаційного циклу "Психіатрія". "Формулювання клінічного діагнозу з графологічною побудовою згідно до МКХ-10". - С. 22
1.4. Еталон практичної навички № 4 передатестаційного циклу "Психіатрія". "Клініко-психопатологічне дослідження з описанням психічного статусу". - С. 24
1.5. Еталон практичної навички № 5 передатестаційного циклу "Психіатрія". "Складання консультативного висновку лікаря-психіатра". - С. 27
1.6. Еталон практичної навички № 6 передатестаційного циклу "Психіатрія". "Патопсихологічне дослідження за Атласом з оформленням протоколу". - С. 29
1.7. Еталон практичної навички № 7 передатестаційного циклу "Психіатрія". "Складання індивідуалізованої реабілітаційної програми хворого на шизофренію". - С. 40
1.8. Еталон практичної навички № 8 передатестаційного циклу "Психіатрія". "Опанування методом розгальмування хворого з аутизмом". - С. 47
1.9. Еталон практичної навички № 9 передатестаційного циклу "Психіатрія". "Оцінка результатів дослідження концентрації літія в крові у хворих на афективні психози". - С. 49
1.10. Еталон практичної навички № 10 передатестаційного циклу "Психіатрія". "Аналіз електроенцефалографічного дослідження хворого на епілепсію та складання висновку". - С. 52
1.11. Еталон практичної навички № 11 передатестаційного циклу "Психіатрія". "Штучне годування хворого через зонд". - С. 55
1.12. Еталон практичної навички № 12 передатестаційного циклу "Психіатрія". "Електросудомна терапія". - С. 60
1.13. Еталон практичної навички № 13 передатестаційного циклу "Психіатрія". "Складання схеми зняття епілептичного статусу". - С. 66
1.14. Еталон практичної навички № 14 передатестаційного циклу "Психіатрія". "Невідкладна допомога при станах збудження та агресивності". - С. 68
1.15. Еталон практичної навички № 15 передатестаційного циклу "Психіатрія". "Раціональна психотерапія". - С. 71
1.16. Еталон практичної навички № 16 передатестаційного циклу "Психіатрія". "Аутотренінг". - С. 73
1.17. Еталон практичної навички № 17 передатестаційного циклу "Психіатрія". "Гіпносугестивна терапія". - С. 74
2. Цикл стажування "Психіатрія". Перелік практичних навичок, які необхідні для підтвердження фаху "лікаря-психіатра". - С. 78
2.1. Еталон практичної навички № 1 циклу стажування "Психіатрія". "Уміння користуватись багатоосьовою діагностичною оцінкою психічних розладів з позиції МКХ-10". - С. 83
2.2. Еталон практичної навички № 2 циклу стажування "Психіатрія". "Уміння встановлювати діагнози основних психічних захворювань". - С. 86
2.3. Еталон практичної навички № 3 циклу стажування "Психіатрія". "Уміння встановити супутні діагнози відповідно до інших глав МКХ-10". - С. 88
2.4. Еталон практичної навички № 4 циклу стажування "Психіатрія". "Здатність встановити особистісні розлади відповідно до МКХ-10". - С. 90
2.5. Еталон практичної навички № 5 циклу стажування "Психіатрія". "Здатність здійснити диференційну діагностику ендогенних психозів". - С. 98
2.6. Еталон практичної навички № 6 циклу стажування "Психіатрія". "Уміння проводити диференційовану психофармакотерапію основних психічних захворювань". - С. 102
2.7. Еталон практичної навички № 7 циклу стажування "Психіатрія". "Уміння проводити диференційну діагностику порушень настрою". - С. 110
2.8. Еталон практичної навички № 8 циклу стажування "Психіатрія". "Уміння застосовувати в клінічній практиці антидепресантів (блокатори зворотнього захоплення серотоніну та дофаміну)". - С. 114
2.9. Еталон практичної навички № 9 циклу стажування "Психіатрія". "Уміння оцінити пацієнта за 2-ю та 3-ю осями МКХ–10". - С. 117
2.10. Еталон практичної навички № 10 циклу стажування "Психіатрія". "Уміння встановити множинність діагнозів в межах осі 1 МКХ-10". - С. 120
2.11. Еталон практичної навички № 11 циклу стажування "Психіатрія". "Уміння проводити диференційну діагностику психотичних розладів". - С. 122
2.12. Еталон практичної навички № 12 циклу стажування "Психіатрія". "Уміння проводити диференційну діагностику органічних психічних розладів". - С. 129
2.13. Еталон практичної навички № 13 циклу стажування "Психіатрія". "Уміння проводити диференційну діагностику тривожних розладів". - С. 135
2.14. Еталон практичної навички № 14 циклу стажування "Психіатрія". "Уміння оцінювати пацієнта по осі соматичних діагнозів". - С. 139
3. Цикл спеціалізації "Психіатрія". Перелік навичок та умінь лікаря-психіатра. - С. 141
Додаток 1. Примірний зразок бланка направлення (ордер) на екстрену/планову госпіталізацію пацієнтів для амбулаторно-поліклінічних закладів. - С. 148
Додаток 2. Журнал запису висновків лікарсько-консультаційної комісії (форма № 035/о). - С. 149
Додаток 3. Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 035/о «Журнал запису висновків лікарсько-консультаційної комісії». - С. 150
Додаток 4. Направлення на медико-соціально-експертну комісію (форма № 088/о). - С. 152
Додаток 5. Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 088/о "Направлення на медико-соціально-експертну комісію (МСЕК)". - С. 155
Додаток 6. Консультативний висновок спеціаліста (форма № 028/о). - С. 157
Додаток 7. Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 028/о "Консультаційний висновок спеціаліста". - С. 158
Додаток 8. Правила застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади, затверджені наказом МОЗ України від 24.03.2016 № 240. - С. 160
Додаток 9. Протокол застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади (форма № 066-2/о). - С. 163
Додаток 10. Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 066-2/о "Протокол застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади". - С. 165
Додаток 11. Журнал реєстрації застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади (форма № 066-3/о). - С. 167
Додаток 12. Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 066-3/о «Журнал реєстрації застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади. - С. 169