Психіатрія і наркологія

Погорєлов І. І. Психіатрія і наркологія : підруч. для студентів мед. (фармацевт.) коледжів, училищ, акад. та ін-тів медсестринства / І. І. Погорєлов, О. Д. Манаєнкова. - 2-ге вид., випр. - Київ : Медицина, 2018. - 319 с.
Б-99486
Погорєлов І. І.
Медицина
2018
319

Викладено сучасні уявлення про психіатричні та наркологічні хвороби, а також психопатологічні феномени, симптоми і синдроми, що їх спостерігають при різних психічних розладах. Визначено роль, місце та завдання фельдшера під час надання допомоги психічнохворим.
Зміст:
Розділ І. Предмет і завдання психіатрії та наркології. Історія психіатрії. Організація психіатричної допомоги в Україні. Організаційні принципи психіатричної служби в Україні. Структура психоневрологічного диспансеру. Показання та протипоказання до госпіталізації психічного хворого у психіатричну лікарню. Закон України "Про психіатричну допомогу". - С. 11
Історія психіатрії. - С. 12
Організація психіатричної допомоги в Україні. - С. 15
Структура психоневрологічного диспансеру і психіатричної лікарні. Показання та протипоказання до госпіталізації психічного хворого у психіатричну лікарню. - С. 16
Закон України "Про психіатричну допомогу". - С. 20
Розділ ІІ. Обстеження психічнохворих: клініко-психопатологічні, експериментально-психологічні, патопсихологічні, ренгенологічні, генетичні, електрофізіологічні, біохімічні та інші методи дослідження. - С. 21
Етапність діагностичного пошуку. - С. 22
Клінічне обстеження психічнохворого. - С. 23
Експериментально-психологічне дослідження. - С. 27
Дослідження відчуттів і сприйняття. - С. 28
Дослідження мислення. - С. 29
Досліджування осмислювання. - С. 30
Дослідження пам'яті. - С. 30
Дослідження уваги. - С. 32
Дослідження інтелекту. - С. 33
Дослідження емоцій. - С. 35
Дослідження рухово-вольової сфери. - С. 35
Дослідження особистості, темпераменту, характеру. - С. 36
Лабораторні дослідження. - С. 37
Нейрофізіологічні дослідження. - С. 38
Нейрорентгенологічні дослідження. - С. 39
Розділ ІІІ. Психопатологічні розлади. - С. 40
Патологія відчуттів і сприйняття. Психопатологічні синдроми розладів відчуттів і сприйняття, їх діагностичне значення. - С. 40
Відчуття, їхня роль у сприйнятті інформації. - С. 40
Патологія пам'яті та уваги. Психопатологічні синдроми розладів пам'яті та уваги, їх діагностичне значення. - С. 44
Патологія мислення та інтелекту. Психопатологічні синдроми розладів мислення та інтелекту, їх діагностичне значення. - С. 46
Розлади мислення за темпом. - С. 47
Розлади мислення за зв'язком асоціацій. - С. 47
Розлади мислення за змістом асоціацій. - С. 49
Розлади інтелекту. - С. 52
Розлади афективної сфери. Психопатологічні синдроми розладів афективної сфери, їх діагностичне значення. - С. 52
Розлади вольової сфери і потягів. Психопатологічні синдроми розладів вольової сфери і потягів, їх діагностичне значення. - С. 57
Розлади вольової активності. - С. 58
Зниження вольової активності. - С. 58
Підвищення вольової активності. - С. 59
Спотворення вольової активності. - С. 59
Психомоторні розлади. - С. 59
Акінезія (ступор). - С. 60
Гіперкінезії. - С. 61
Розлади інстинктів. - С. 62
Розлади харчового інстинкту. - С. 62
Розлади статевого інстинкту. - С. 62
Розлади інстинкту самозбереження. - С. 63
Розлади свідомості. Психопатологічні синдроми розладів свідомості. - С. 63
Розлади свідомості. - С. 64
Розлади самосвідомості. - С. 66
РоздIл IV. Сучасні методи лікування психічних захворювань. - С. 68
Психофармакотерапія. - С. 68
Нейролептики. - С. 68
Похідні фенотіазину. - С. 68
Похідні бутирофенону. - С. 70
Похідні тіоксантену. - С. 70
Похідні інших хімічних сполук. - С. 70
Похідні фенотазину і бензодіазепіну. - С. 71
Нейролептичні засоби пролонгованої дії. - С. 71
Побічні ефекти нейролептиків. - С. 72
Транквілізатори. - С. 72
Антидепресанти. - С. 73
Засоби, що стабілізують настрій (нормотиміки). - С. 73
Протисудомні засоби. - С. 73
Ноотропні засоби. - С. 73
Методи загальнобіологічного впливу. - С. 74
Психотерапія. - С. 75
РоздIл V. Шизофренія. Сучасний стан питання про механізм шизофренії. Загальні закономірності клінічної картини і перебігу. - С. 77
Етіологія і патогенез. - С. 80
Клінічні прояви і форми шизофренії. - С. 82
Параноїдна шизофренія. - С. 84
Гебефренічна (гебефренна) шизофренія. - С. 85
Кататонічна шизофренія. - С. 86
Постшизофренічна депресія. - С. 87
Залишкова шизофренія. - С. 87
Проста шизофренія. - С. 88
Шизотиповий розлад. - С. 88
Хронічні маячні розлади. - С. 89
Гострі і минущі психотичні розлади. - С. 90
Iндукований маячний розлад. - С. 92
Шизоафективні розлади. - С. 93
Шизоафективний розлад, маніакальний тип. - С. 93
Шизоафективний розлад, депресивний тип. - С. 94
Шизофренія дитячого і підліткового віку. - С. 94
Гебефренічна, або юнацька, шизофренія. - С. 96
Шизофренічні дефекти особистості.. - С. 97
Розлади емоційно-вольової сфери. - С. 97
Суїцидальні розлади. - С. 98
Перебіг і прогноз. - С. 100
Лікування шизофренії. - С. 100
РоздIл VI. Біполярний афективний розлад. Маніакальний епізод. Депресивний епізод. Циклотимія. Клінічна картина, діагностика, лікування. - С. 102
РоздIл VII. Психічні розлади при епілепсії. Постійні і пароксизмальні психічні розлади. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація. - С. 108
РоздIл VIII. Психічні розлади при інфекційних захворюваннях та ураженнях головного мозку (енцефаліти, менінгіти). Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація. Післяпологові психічні розлади. Проблеми жіночого і чоловічого клімаксу. - С. 118
Гострі симптоматичні психози. - С. 118
Затяжні симптоматичні психози. - С. 119
Післяпологові психічні розлади. - С. 122
Проблеми жіночого клімаксу. - С. 124
Чоловічий клімакс. - С. 125
РоздIл IX. Розлади психічної діяльності при черепно-мозкових травмах та їх наслідках. Травматичні психози. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація. - С. 129
РоздIл X. Пресенільні (інволюційні) і сенільні психози. Психічні розлади при атрофічних процесах головного мозку (хвороба Альцгеймера, хвороба Піка). - С. 136
Пресенільні психози. - С. 136
Сенільні психози. - С. 140
РоздIл XI. Психічні розлади при церебральному атеросклерозі, гіпертонічній хворобі, артеріальній гіпотензії та порушеннях мозкового кровообігу. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація. - С. 142
РоздIл XII. Психічні розлади при пухлинах головного мозку. Психосоматичні захворювання. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація. - С. 151
Пухлини головного мозку. - С. 151
Психосоматичні розлади. - С. 156
РоздIл XIII. Психогенні хвороби. Невротичні розлади, неврози, реактивні психози. - С. 160
Психогенні хвороби. - С. 160
Критерії визначення психогенного болю. - С. 161
Деякі види психогенного болю. - С. 161
Невротичні розлади. - С. 163
Неврози. - С. 165
Неврастенія. - С. 167
Невроз нав’язливих станів. - С. 169
Iстерія (істеричний невроз). - С. 170
Особливості догляду за хворими з неврозами. - С. 172
Реактивні психози. - С. 173
Реактивно-істеричні психози. - С. 176
РоздIл XIV. Психічні та поведінкові розлади, спричинені зловживанням спиртними напоями. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація, профілактика. - С. 178
Просте алкогольне сп’яніння. - С. 179
Експертиза алкогольного сп’яніння. - С. 180
Патологічне сп’яніння. - С. 181
Алкоголізм (залежність від алкоголю). - С. 182
Алкогольні психози. - С. 185
РоздIл XV. Психічні та поведінкові розлади, спричинені вживанням психоактивних речовин (седативної, стимулювальної дії, психоделічних речовин), — наркоманії і токсикоманії. Тютюнокуріння. Клінічна картина, діагностика, лікування, реабілітація, профілактика. - С. 194
Наркоманії і токсикоманії. - С. 194
Гостра інтоксикація гашишем. - С. 199
Гостра інтоксикація опіатами. - С. 200
Гостра інтоксикація кокаїном. - С. 202
Гостра інтоксикація ефедрином. - С. 202
Iнтоксикація снодійними препаратами. - С. 204
Зловживання антипаркінсонічними препаратами. - С. 206
Iнтоксикація діетиламідом лізергінової кислоти (ЛСД). - С. 206
Гостре отруєння транквілізаторами. - С. 208
Особливості кофеїнової залежності. - С. 209
Iнтоксикація засобами, які належать до групи ароматичних вуглеводнів і органічних розчинників. - С. 210
Невідкладна допомога при гострому отруєнні наркотичними препаратами. - С. 212
Сучасні методи лікування наркоманій . - С. 212
Психічні та поведінкові розлади, спричинені тютюнокурінням. - С. 215
РоздIл XVI. Розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих (психопатії). Патологічний розвиток особистості. Клінічна картина, перебіг, діагностика, надання медичної та психологічної допомоги, реабілітація . - С. 218
Особливості клінічного перебігу психопатій. - С. 225
Розлади потягів при психопатіях. - С. 227
РоздIл XVII. Розумова відсталість (олігофренія). Клінічна картина, діагностика, корекція поведінки, лікування, профілактика. - С. 229
РоздIл XVIII. Поведінкові розлади, зумовлені фізіологічними порушеннями.Розлади споживання їжі (анорексія, нервова булімія, переїдання, блювання). Розлади сну. Діагностика, лікування, профілактика. - С. 237
Розлади споживання їжі. - С. 237
Розлади сну. - С. 239
РоздIл XIX. Розлади потягів. Психологічні і поведінкові розлади, пов’язані із сексуальним розвитком і орієнтацією. Діагностика, лікування, профілактика. - С. 242
Розлади звичок і потягів. - С. 242
Розлади статевої ідентифікації. - С. 244
Розлади сексуальної переваги (парафілії). - С. 245
Психологічні і поведінкові розлади, пов’язані із сексуальним розвитком та орієнтацією. - С. 247
РоздIл XX. Невідкладна допомога при психічних захворюваннях. - С. 249
Спроба або загроза суїциду. - С. 249
Психомоторне збудження. - С. 252
Невідкладна допомога при психомоторному збудженні. - С. 252
Стаціонарне лікування. - С. 254
Особливості лікування залежно від клінічного варіанта психомоторного збудження. - С. 255
Особливості догляду за хворими із психомоторним збудженням. - С. 262
Додаток 1. Розлади психіки, специфічні для окремих культур. - С. 264
Додаток 2. Словник психіатричних термінів. - С. 265
Додаток 3. Закон України «Про психіатричну допомогу». - С. 288
Додаток 4. Ситуаційні задачі . - С. 288