Пульмонологія дитячого віку

Пульмонологія дитячого віку : навч. посіб. / за ред. Т. В. Стоєвої. - Одеса : Політехперіодика, 2020. - 221 с. - (Путівник з педіатрії).
Б-99493
Політехперіодика
2020
221

У посібнику висвітлені сучасні класифікації, провідні механізми етіопатогенезу, критерії діагностики, основи терапії з урахуванням національних стандартів і рекомендацій.
Зміст:
Семіотика захворювань органів дихання. - С. 8
Гострі респіраторні захворювання. - С. 24
Гострі респіраторні вірусні інфекції. - С. 24
Лихоманка та гіпертермічний синдром на тлі гострих респіраторних захворювань. - С. 37
Гострий стенозуючий ларинготрахеїт. - С. 44
Бронхіти. - С. 56
Пневмонія. - С. 73
Парапневмонічні випоти і емпієма плеври. - С. 95
Хронічні захворювання респіраторної системи. - С. 101
Хронічний бронхіт. - С. 103
Бронхоектатична хвороба. - С. 109
Вади розвитку респіраторної системи. - С. 121
Вади, пов'язані з недорозвиненням бронхолегеневих структур. - С. 123
Вади розвитку стінки трахеї та бронхів. - С. 126
Трахеобронхомегалія. - С. 126
Трахеобронхомаляція. - С. 127
Синдром Вільямса - Кемпбелла. - С. 128
Бронхоиаляція. - С. 129
Бронхіолектатична емфізема. - С. 130
Вроджені стенози трахеї і бронхів. - С. 131
Дивертикули трахеї та бронхів. - С. 133
Трахеобронхостравохідні нориці. - С. 133
Секвестрація легень. - С. 134
Вроджена лобарна емфізема. - С. 137
Синдром циліарної дискінезії (синдром Картагенера). - С. 142
Спадкові захворювання респіраторної системи. - С. 148
Муковісцидоз. - С. 148
Дефіцит α-1-антитрипсину. - С. 155
Селективний дефіцит імуноглобуліну А. - С. 162
Синдром Гудпасчера. - С. 166
Первинна легенева гіпертензія (синдром Аерза). - С. 170
Бронхолегенева дисплазія. - С. 174
Інтерстиціальні захворювання легень. - С. 176
Діагностичні алгоритми при вроджених та хронічних захворюваннях бронхолегеневої системи. - С. 177
Додаток. Тестові завдання та ситуаційні задачі. - С. 187
Додаток. Ренгенологічний атлас з пульмонології дитячого віку. - С. 195