Путівник з педіатрії. Нефрологія дитячого віку

Путівник з педіатрії. Нефрологія дитячого віку : навчальний посібник / Т. В. Стоєва [та ін.] ; за ред. Т. В. Стоєва. - Одеса : Політехперіодика, 2018. - 181 с. : табл., іл, фот. цв. - (Нефрологія). - Бібліогр.: с. 180-181
Б-98119

Навчальний посібник розроблено відповідно до типової програми з педіатрії курсу нефрології для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів. У посібнику висвітлені сучасні класифікації, провідні механізми етіопатогенезу, критерії діагностики, основи терапії з урахуванням національних стандартів і рекомендацій. Для студентів, лікарів-інтернів, педіатрів та сімейних лікарів.

Зміст:
Сечовивідна система дитини. - С. 5
Інфекційно-запальні захворювання органів сечовивідної системи. - С. 7
Цистит. - С. 18
Пієлонефрит. - С. 20
Дисметаболічні нефропатії у дітей. - С. 33
Гіпероксалурія. - С. 38
Гіперуратурія. - С. 40
Гіперфосфатурія. - С. 42
Гіперцистинурія. - С. 43
Принципи дієтотерапії та медикаментозної корекції. - С. 46
Спадкові тубулопатії. - С. 59
Ренальна глюкозурія. - С. 60
Фосфат-діабет. - С. 61
Синдром де Тоні-Дебре-Фанконі. - С. 63
Ренальний тубулярний ацидоз. - С. 64
Гломерулонефрити у дітей. - С. 68
Гострий гломерулонефрит. - С. 71
Хронічний гломерулонефрит. - С. 79
Підгострий гломерулонефрит. - С. 84
Загальні принципи лікування гломерулонефриту. - С. 85
Клініко-морфологічна характеристика клінічних варіантів гломерулонефриту. - С. 94
Гостре пошкодження нирок. Гостра ниркова недостатність. - С. 115
Хронічна хвороба нирок. Хронічна ниркова недостатність. - С. 129
Замісна ниркова терапія. - С. 151
Гемодіаліз у дітей. - С. 151
Перитонеальний діаліз у дітей. - С. 159
Діагностичні можливості рентгенологічних методів при захворюваннях сечової системи. - С. 163
Тестові завдання та ситуаційні задачі. - С. 174