Радіоекологія середовища життєдіяльності населення Запорізької області

Радіоекологія середовища життєдіяльності населення Запорізької області / М. І. Костенецький, А. І. Севальнєв, А. В. Куцак. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2017. - 150 с. : табл., іл. - Бібліогр.: в кінці розд. - Дод.: с.124-150.
В-9722
Костенецький, М. І.

В монографії досліджено радіоекологію середовища життєдіяльності населення Запорізької області, визначено основні джерела радіоактивного забруднення території, рівні і структуру доз опромінення населення за рахунок природної радіації, харчового раціону, медичних процедур, оцінено дозове навантаження на населення. Розглянуто основні існуючі в Запорізькій області радіаційні джерела, приведено їх характеристики, дана оцінка ступеню їх впливу на навколишнє середовище і людину. Окремий розділ присвячено проблемі здійснення радіаційного контролю за середовищем життєдіяльності людини, представлено пропозиції для вирішення наукової задачі щодо удосконалення існуючої системи радіаційно-екологічного моніторингу. Для науковців та лікарів, які працюють в області радіоекології; викладачів, студентів, а також для усіх тих, хто цікавиться питаннями радіоекології та охорони природного середовища.

Зміст:
Розділ 1. Фізичні основи радіації. - С. 9
Розділ 2. Біологічні аспекти радіаційного захисту. - С. 15
Розділ 3. Фізико-географічна та геологічна характеристика Запорізької області. - С. 22
Розділ 4. Опромінення населення за рахунок природної радіації. - С. 25
4.1. Зовнішнє опромінення природними джерелами. - С. 26
4.2. Радіоактивність джерел питного водопостачання. - С. 29
4.3. Радіоактивність сировини та будівельних матеріалів. - С. 34
4.4. Радон в приміщеннях. - С. 39
4.5. «Чорні піски» Північного Приазов’я. - С. 45
4.6. Запорізька теплоелектростанція. - С. 48
4.7. Радіоактивність мінеральних добрив. - С. 52
Розділ 5. Медичне опромінення. - С. 63
Розділ 6. Опромінення населення за рахунок техногенних джерел. - С. 68
6.1. Опромінення персоналу, що працює з джерелами іонізуючого випромінювання. - С. 68
6.2. Радіаційний стан в районі розташування Запорізької АЕС. - С. 75
6.2.1. Характеристика Запорізької АЕС. - С. 75
6.2.2. Організація радіаційного контролю. - С. 80
6.2.3. Моніторинг радіаційного фону в зоні спостереження. - С. 83
6.2.4. Радіоактивність атмосферного повітря. - С. 84
6.2.5. Радіоактивність води р. Дніпро. - С. 86
6.2.6. Радіоактивність ґрунту зони спостереження АЕС. - С. 87
6.2.7. Радіоактивність риби в ставку-охолоджувачу. - С. 89
6.3. Радіоактивність продуктів харчування. - С. 90
6.4. Радіоактивність ґрунтів. - С. 96
Розділ 7. Дози опромінення населення і оцінка негативних наслідків за рахунок природних і штучних джерел випромінювання. - С. 100
7.1. Природні джерела. - С. 100
7.2. Штучні джерела. - С. 106
7.3. Оцінка негативних наслідків від опромінення для здоров’я населення Запорізької області. - С. 110
Розділ 8. Проблеми оптимізації радіаційно-гігієнічного моніторингу середовища життєдіяльності людини. - С. 115