Рак молочної залози у жінок: управління факторами ризику

Рак молочної залози у жінок: управління факторами ризику / В. В. Рудень, Д. Є. Москвяк-Лесняк. - Львів : ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2017. - 144 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 102-129.
В-9614
Рудень, В. В.

У монографії окреслюються шляхи вирішенню актуального наукового завдання – зменшення захворюваності та смертності раком молочної залози серед жінок в Україні, для чого згідно результатів комплексного соціально-гігієнічного дослідження пропонується науково-обгрунтована ризик-орієнтована модель медичної профілактики даної патології серед осіб жіночої статі на первинному рівні медичного обслуговування, де в основу покладені механізми виявлення та мінімізації негативного впливу на їх здоров'я керованих встановлених медико-соціальних факторів, ефективність чого засвідчують результати експертної оцінки. Монографія буде корисною в практичній діяльності лікарів загальної практики/сімейних лікарів, лікарів акушерів-гінекологів жіночих консультацій, а також для лікарів-мамологів та лікарів-онкологів і всіх тих хто цікавиться здоров'ям здорових.
Зміст:
Розділ 1. Сучасні погляди на фактори ризику раку молочної залози (С50) - як основу превентивної діяльності лікаря у розпізнанні його виникнення (аналітичний огляд наукової літератури). - С. 12
1.1. Від містики, у надбанні людства щодо розпізнання/виявлення РМЗ (С50), до сучасної науки у його діагностиці та лікуванні. - С. 13
1.2. Автентичні погляди на фактори ризику щодо превентивних дій лікаря у виникненні/розвитку раку молочної залози (С50). - С. 22
Розділ 2. Епідеміологічні дослідження раку молочної залози (С50) серед населення України за період 2000- 2010 роки. - С. 31
2.1. Епідеміологічні закономірності у стані захворюваності жінок в Україні злоякісними новоутворами молочної залози (С50) у 2000 - 2010 роках. - С. 31
2.2. Статистична характеристика стану смертності жінок в Україні з причини РМЗ (С50) у 2000 - 2010 роках. - С. 40
2.3. Прогностичні тенденції у стані захворюваності та смертності, серед жінок України з причини РМЗ (С50) на період до 2025 року - як основа превентивної діяльності ЛЗП/СМ. - С. 47
Розділ 3. Медико-соціальні аспекти у вивченні факторів ризику щодо можливого виникнення/розвитку РМЗ (С50) в осіб жіночої статі в Україні. - С. 52
3.1. Соціально-гігієнічний стан жінок, хворих на РМЗ (С50). - С. 52
3.2. Епідеміологічна характеристика медико-соціальних чинників ризику щодо можливого виникнення/розвитку РМЗ (С50) серед осіб жіночої статі. - С. 55
Розділ 4. Модель управління ЛЗП/СМ факторами ризику щодо виникнення/розвитку РМЗ (С50) в осіб жіночої статі. - С. 77
4.1. Організаційно-функціональна модель управління факторами ризику - як основа превентивної діяльності ЛЗП/СМ щодо попередження виникнення та подальшого розвитку РМЗ (С50) в осіб жіночої статі. - С. 77
Розділ 5. Експертна оцінка організаційно-функціональної моделі системи управління факторами ризику на рівні ЛЗП/СМ щодо попередження виникнення/подальшого розвитку РМЗ (С50) серед осіб жіночої статі. - С. 89
Наукові праці, опубліковані за результатами дослідження. - С. 102