Рак молочної залози

Савран В. Р. Рак молочної залози. (Підручник для онкологів) / В. Р. Савран. - Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2019. - 220 с.
В-10023
Савран В. Р.
Видавництво Тараса Сороки
2019
220

В підручнику розглядаються практичні аспекти анатомії молочної залози, особливості захворюваності і смертності, природний перебіг та біологічна характеристика раку молочної залози. Основну увагу приділено сучасному стану ранньої діагностики і мультидисциплінарному лікуванню хворих.
Зміст:
Розділ 1. Статистика та епідеміологія раку молочної залози. - С. 6
Кенс, А. А. Розділ 2. Практичні аспекти анатомії молочної залози / А. А. Кенс. - С. 9
Розділ 3. Природний перебіг та біологія раку молочної залози. - С. 14
Розділ 4. Діагностика раку молочної залози. - С. 19
4.1. Клінічні синдроми та форми раку молочної залози. - С. 19
4.2. Клінічне та лабораторне обстеження хворих на рак молочної залози. - С. 23
4.3. Променеві методи діагностики раку молочної залози. - С. 29
Савран, В. В. 4.4. Хірургічна діагностика раку молочної залози / В. В. Савран, В. Р. Савран. - С. 46
4.5. Морфологічна діагностика раку молочної залози. - С. 52
Розділ 5. Фіброзно-кістозна мастопатія. - С. 63
Савран, В. В. Розділ 6. Скринінг раку молочної залози / В. В. Савран, В. Р. Савран. - С. 69
6.1.Ризики виникнення раку молочної молочної залози. - С. 69
6.2. Особливості проведення скринінгу раку молочної залози. - С. 71
Розділ 7. Преінвазивний рак молочної залози. - С. 76
Мриглоцький, М. М.) Розділ 8. Класифікація раку молочної залози за системою TNM (8-ме видання) / М. М.) Мриглоцький. - С. 79
Розділ 9. Лікування раку молочної залози. - С. 88
9.1. Загальні принципи. - С. 88
9.2. Хірургічне лікування раку молочної залози. - С. 90
9.3. Променева терапія раку молочної залози. - С. 106
9.4. Медикаментозе лікування раку молочної залози. - С. 112
9.5. Гормонотерапія раку молочної залози. - С. 139
9.6. Таргеетна терапія раку молочної залози. - С. 154
9.7. Імунотерапія раку молочної залози. - С. 160
Розділ 10. Принципи лікування ранніх стадій раку молочної залози. - С. 167
Розділ 11. Диспансерне спостереження за хворими на рак молочної залози після радикального лікування. - С. 172
Розділ 12. Особливості прогресування раку молочної залози після радикального лікування. - С. 174
Присташ, Ю. Я. 12.1. Локальна-регіонарні рецидиви / Ю. Я. Присташ, В. Р. Савран. - С. 174
12.2. Особливості системної дисемінації раку молочної залози. - С. 176
Розділ 13. Принципи лікування місцево-поширеного та метастатичного раку молочної залози. - С. 179
Розділ 14. Медикаментозна профілактика раку молочної залози. - С. 185
Розділ 15. Вагітність, фертильність і рак молочної залози. - С. 190
Розділ 16. Рак грудної залози у чоловіків. - С. 195
Розділ 17. Експертиза тимчасової непрацездатності та мсек. - С. 198
Розділ 18. Загальні питання реабілітації хворих на рак молочної залози. - С. 202