Рак шлунка

Рак шлунка: сучасні методи донозологічної діагностики та особливості хірургічного лікування / за ред. Ю. О. Вінника. - Харків : Золоті сторінки, 2019. - 307 с.
Б-99035
Золоті сторінки
2019
307

Розглянуто сучасні методи донозологічної діагностики й особливості хірургічного лікування хворих на рак шлунка. На підставі сучасних міжнародних рекомендацій відображено епідеміологію, етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику, диференціальну діагностику та сучасні засоби онкохірургії при різноманітних новоутвореннях шлунка. Особливе місце посідає питання щодо виконання оперативних втручань з урахуванням сучасних підходів, також подано детальну інформацію щодо застосування схем діагностики та хірургічного лікування. Рекомендовано лікарям-онкологам, хірургам, анестезіологам-реаніматологам і лікарям суміжних спеціальностей.
Зміст:
Розділ І. Сучасні засоби донозологічної діагностики раку шлунка. - С. 7
1.1. Епідеміологія, діагностика і стадіювання раку шлунка. - С. 7
1.2. Фактори ризику та патогенетичні механізми розвитку раку шлунка. - С. 14
1.3. Хірургічне і комбіноване лікування раку шлунка. - С. 19
1.4. Променева передопераційна терапія хворих на рак шлунка. - С. 31
1.5. Прогностичні фактори лікування і патогенетичні напрямки профілактики раку шлунка. - С. 31
Розділ ІІ. Матеріали і методи лікування. - С. 45
2.1. Клінічна характеристика хворих і особливості застосування променевої терапії. - С. 45
2.2. Обсяг хірургічного втручання у хворих на рак шлунка, пролікованих за комбінованими і хірургічними методами. - С. 57
2.3. Методи дослідження контролю метаболічного стану хворих пацієнтів на рак шлунка. - С. 63
Розділ ІІІ. Стан електричних, фізико-хімічних і структурно-метаболічних властивостей мембран клітин білої і червоної крові при гастроканцерогенезі. - С. 68
3.1. Електричні, фізико-хімічні і структурно-метаболічні властивості мембран клітин крові у хворих на рак шлунка. - С. 69
3.2. Обмін іонів металів у хворих на гастроканцерогенез. - С. 91
Розділ ІV. Стан NO-синтазної окислювальної системи та фізіологічні функції оксиду азоту. - С. 120
4.1. Особливості NO-синтазної окислювальної системи та фізіологічні функції оксиду азоту. - С. 120
4.2. Роль NO-синтазної окислювальної системи і оксиду азоту в розвитку патологічних станів і раку шлунка. - С. 131
4.3. Особливості дезамінування біогенних моноамінів у хворих на гастроканцерогенез. - С. 142
Розділ V. Особливості метаболічних і біоенергетичних процесів у хворих на рак шлунка. - С. 148
5.1. Моніторингова оцінка стану білкового обміну у хворих з гастроканцерогенезом і його прогностичне значення. - С. 148
5.2. Окислювальна модифікація білків сироватки крові у хворих на рак шлунка. - С. 160
5.3. Особливості структурно-метаболічного стану сполучної тканини у хворих на рак шлунка. - С. 163
5.4. Стан окислювально-відновлювальних метаболічних процесів у хворих на рак шлунка і система антирадикального захисту. - С. 168
5.5. Ендогенна інтоксикація і стан про- і антибластомних медіаторів імунної системи у хворих на рак шлунка. - С. 180
5.6. Особливості метаболічного стану стрес-лімітуючих і стрес-реалізуючих нейрогуморальних факторів у хворих на рак шлунка. - С. 191
5.7. Оцінка стану метаболічних моніторингових показників обміну речовин і енергії при раку шлунка. - С. 209
Розділ VІ. Прогностична оцінка комбінованого і хірургічного лікування хворих на рак шлунка з використанням інтегративних біофізичних методів оцінки гомеостатичного і біоенергетичного стану хворих. - С. 215
6.1. Прогностична оцінка застосування передопераційної променевої терапії при комбінованому лікуванні хворих на рак шлунка. - С. 215
6.2. Ефективність застосування передопераційної вітамінотерапії в комбінації з альбумінотерапією. - С. 222