Рак товстої кишки

Рак товстої кишки : ілюстрований навчальний посібник / І. Й. Галайчук, М. І. Домбрович, Т. Ю. Угляр. - Тернопіль : ТДМУ:Укрмедкн., 2018. - 39 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 39.
Б-98156
Галайчук, І. Й.

У посібнику висвітлені питання скринінгу, діагностики та лікування хворих на рак товстої кишки. Описані та схематично показані підходи до вибору методу операцій залежно від локалізації пухлини. Подано основні схеми хіміотерапії та застосування таргетних препаратів. ПредставленаTNM класифікація раку товстої кишки та анального каналу. Зміст посібника ілюстрований авторськими клінічними випадками.

Зміст:
Рак товстої кишки. - С. 5
Класифікація раку товстої кишки (АJСС, ТNМ-8; 2017 р.). - С. 7
Рак анального каналу і перианальної шкіри. - С. 12
Класифікація раку анального каналу і перианальної шкіри (АІСС, ТNМ-8; 2017 р.). - С. 13
Діагностика. - С. 15
Скринінг. - С. 15
Ендоскопічна діагностика. - С. 15
Променеві методи діагностики. - С. 19
Гістологічна діагностика. - С. 24
Лікування. - С. 26
Радикальні операції у хворих на рак ободової кишки. - С. 26
Радикальні операції у хворих на рак прямої кишки. - С. 27
Ад'ювантні методи лікування. - С. 32
Результати лікування хворих на рак товстої кишки. - С. 35
Диспансерне спостереження (алгоритм). - С. 35
Операційні макропрепарати. - С. 36