Рання діагностика ішемічної хвороби серця

Рання діагностика ішемічної хвороби серця: можливості дигіталізації електрокардіограми / під. заг. ред. Т. М. Бойчука. - 2-е вид., допов. - Чернівці : Технодрук, 2019. - 210 с.
Б-99250
Технодрук
2019
210

Монографія присвячена результатам дослідження хворих на ішемічну хворобу серця з використанням програмного медичного забезпечення для кількісної оцінки електрокардіограми з дослідженням варіабельності серцевого ритму, дисперсії інтервалу QT, дослідженням змін кінцевої частки фази реполяризації, а також розрахунку регіонарної скоротливості міокарда.
Зміст:
Глава 1. Біофізичні дослідження в медицині - створення системного підходу, клінічні можливості і досягнення в історичному аспекті. - С. 8
Глава 2. Електрокардіографія - клінічні можливості і досягнення в практичному аспекті. - С. 35
Глава 3. Дигіталізація електрокардіограми при гострому інфаркті міокарда: порівняння ефективності кардіопротекції. - С. 99
Глава 4. Дигіталізація електрокардіограми: кардіопротекція та антиаритмічні ефекти у порівнянні гострої та хронічної форми ішемічної хвороби серця. - С. 134
Глава 5. Дигіталізація електрокардіографії і фотоплетизмографія: клінічне впровадження кількісного аналізу, теорія біоритмів у невідкладній кардіології - міф або реальність. - С. 162
Глава 6. Ехокардіографія і кількісна оцінка регіональної скоротливості, можливості власного програмного забезпечення. - С. 185