Рання діагностика та корекція нейрометаболічних ускладнень нейролептичної терапії хворих на параноїдну шизофренію

Рання діагностика та корекція нейрометаболічних ускладнень нейролептичної терапії хворих на параноїдну шизофренію : методичні рекомендації / Івано-Франк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інформації та патент.-ліценз. роботи ; І. Р. Ромаш, М. І. Винник . - Київ : Івано-Франк. НМУ, 2017. - 21 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 18-21.
Б-97577

Зміст:
Коморбідна соматична патологія при параноїдній шизофренії. - С. 9
Рання діагностика та корекція порушень вуглеводного обміну у пацієнтів із параноїдною шизофренією при тривалому лікуванні нейролептичними препаратами. Власні клінічні спостереження. - С. 11