Реабілітаційний масаж

Реабілітаційний масаж : підручник / Л. О. Вакуленко [та ін.]. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2018. - 522 с. : табл., іл. - Дод.: с.497-520. - Бібліогр.: с. 521-523.
Г-1338

У першій частині підручника висвітлено основи реабілітаційного масажу та застосування його при захворюваннях та травматичних пошкодженнях опорно-рухового апарату, центральної та периферичної нервової системи; захворюваннях серцево-судинної, дихальної, ендокринної, статевої систем, шкіри; при порушеннях обміну речовин, в урології, педіатрії. Друга частина присвячена алгоритмічному моделюванню та застосуванню інформаційних технологій в процесі вивчення основ масажу, обстеження пацієнтів; формуванню програм, призначенню вибору ділянки впливу, правила вибору методу масажу та шляхи досягнення нормалізуючого впливу на функціональний стан органів та систем. Запропоновано ситуаційні задачі з прикладами їх детального алгоритмічного вирішення.

Зміст:
Частина І. Реабілітаційний масаж. - С. 6
Загальна частина. - С. 7
Розділ 1. Загальні анатомічні та фізіологічні основи масажу. - С. 7
Розділ 2. Види масажу. - С. 33
Розділ 3. Техніка масажу. - С. 52
Розділ 4. Анатомо-топографічні дані та техніка масажу окремих ділянок тіла. - С. 105
Розділ 5. Організація праці масажиста. Підготовка спеціалістів з масажу. - С. 220
Розділ 6. Призначення масажу. Проведення процедури масажу. - С. 227
Розділ 7. Лікувальна фізична культура. - С. 236
Розділ 8. Поєднання масажу з іншими методами лікування. - С. 247
Спеціальна частина. - С. 250
Розділ 9.Техніка та методика реабілітаційного масажу при окремих захворюваннях. - С. 250
Розділ 10. Самомасаж. - С. 430
Розділ 11. Біоенергетичний захист спеціаліста з масажу та хворого. - С. 432
Розділ 12. Перша, долікарська допомога при невідкладних станах. - С. 440
Частина ІІ. Алгоритмічне моделювання процесу призначення та проведення реабілітаційного масажу. - С. 443
Розділ 13. Алгоритмічне моделювання процесу призначення реабілітаційного масажу. - С. 445
Розділ 14. Алгоритмічне моделювання процесу підготовки та проведення процедури масажу. - С. 458
Розділ 15. Алгоритм логічного мислення та діяльності студента для вирішення питань застосування масажу при окремих симптомах, синдромах та захворюваннях. - С. 466
Розділ 16. Інформаційні системи в медичній (фізичній) реабілітації. - С. 483