Розлади спектра аутизму в дітей

Розлади спектра аутизму в дітей: клініко-психопатологічні особливості перебігу / К. С. Гальчин . - Житомир : О.О.Євенок, 2018. - 173 с. : табл. - Бібліогр.: с.121-142 - Дод.: с. 143-173. - ISBN 978-617-7703-01-2 : 110.00 грн.
Б-98189
Гальчин, К. С.

У монографії на основі оцінки комплексного клініко-психопатологічного, клініко-анамнестичного, психодіагностичного обстеження дітей з наявністю та відсутністю розладів спектра аутизму узагальнено особливості психопатологічної структури порушень при різних варіантах перебігу та нозологічних формах розладів спектра аутизму в дітей, психопатологічні закономірності формування та їх взаємозв’язок з етіопатогенетичними факторами розвитку розладів спектра аутизму. Показано, що основними чинниками формування розладів спектра аутизму в дітей є спадкова обтяженість, перинатальна патологія, соціально-психологічні фактори. Надано ранні клініко-психопатологічні ключові ознаки психічних порушень при розладах спектра аутизму, що дозволить виявити їх у перший рік життя дитини. Монографія розрахована на педіатрів, психіатрів і психологів.

Зміст:
Розділ 1. Епідеміологія аутизму в дітей. - С. 11
Розділ 2. Історія досліджень аутизму в дітей. - С. 16
2.1. Історія вивчення. - С. 16
2.2. Аналіз досліджень клініки й етіопатогенезу аутизму. - С. 28
2.3. Діагностика аутизму. Клінічна симптоматика. - С. 31
Розділ 3. Характеристика хворих дітей та їхніх родин. - С. 39
Розділ 4. Предиктори формування та преморбідні особливості дітей з розладами спектра аутизму. - С. 45
4.1. Предиктори формування розладів спектра аутизму. - С. 45
4.2. Преморбід і клініко-психопатологічні особливості ранніх психічних порушень у дітей з розладами спектра аутизму. - С. 56
Розділ 5. Особливості клінічних проявів різних варіантів перебігу та прогнозу розладів спектра аутизму. - С. 69
5.1. Клініко-психопатологічні особливості порушень психіки та поведінки в дітей різного віку з розладами спектра аутизму. Варіанти перебігу. Предиктори діагностики та прогнозу. - С. 69
5.2. Коморбідність розладів спектра аутизму з психічними порушеннями в дітей. - С. 85
Розділ 6. Особливості клініки окремих нозологічних форм розладів спектра аутизму. - С. 93
6.1. Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості синдромів Каннера, Аспергера, атипового аутизму та синдрому Ретта. - С. 93
Розділ 7. Результати та загальні підсумки. - С. 107