Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування

Серцево-судинні захворювання. Класифікація, стандарти діагностики та лікування / Всеукр. асоц. кардіологів ; За ред. В. М. Коваленка [та ін.]. - 3-те вид., переробл. і допов. - Киiв : Моріон, 2018. - 223 с. : іл, табл.
Б-98221

Cтандарти Всеукраїнської асоціації кардіологів створені з метою вдосконалення діагностики та лікування хворих на серцево-судинні хвороби і відповідають вимогам Міжнародних рекомендацій щодо розробки настанов і протоколів діагностики та лікування на основі доказової медицини. У стандарти включено сучасні положення, які довели свою ефективність протягом тривалого періоду їх застосування у світовій клінічній практиці. Видання включає міжнародну термінологію та класифікації хвороб органів кровообігу, приклади формулювання діагнозу та спадкоємність діагностики і лікування поміж первинною ланкою та спеціалізованими технологіями надання медичної допомоги. Стандарти призначені для широкого кола фахівців: кардіологів, кардіохірургів, реаніматологів, терапевтів, сімейних лікарів, наукових співробітників, викладачів вищих медичних навчальних закладів та закладів післядипломної освіти лікарів.

Зміст:

Глава 1. Класифікація захворювань серцево-судинної системи. - С. 7

Класифікація ішемічної хвороби серця / авт.-уклад. М. І. Лутай, О. М. Пархоменко, О. І. Іркін. - С. 7

Другие авторы: Пархоменко О. М., Іркін О. І., Лисенко Г. Ф.,  Лутай Я. М.

Класифікація дисліпідемій / авт.-уклад. О. І. Мітченко, В. Ю. Романов. - С. 9

Класифікація артеріальної гіпертензії / авт.-уклад. Ю. М. Сіренко, Л. А. Міщенко, Г. Д. Радченко. - С. 10

Другие авторы: Міщенко Л. А., Радченко Г. Д., Купчинська О. Г.,  Рековець О. Л.

Класифікація легеневої гіпертензії / авт.-уклад. Ю. М. Сіренко, Г. Д. Радченко, Л. Ф. Конопльова. - С. 13

Другие авторы: Радченко Г. Д., Конопльова Л. Ф., Кулик Л. В.,  Руденко К. В.,  Руденко Н. Н.,  Ханенкова В. А.,  Васильєва Л. І.

Класифікація кардіоміопатій, міокардиту, перикардиту, інфекційного ендокардиту / авт.-уклад. В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, С. В. Чернюк. - С. 16

Класифікація набутих вад серця / авт.-уклад. В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, С. В. Чернюк. - С. 19

Класифікація порушень ритму та провідності серця / авт.-уклад. О. С. Сичов, Д. Є. Волков, Т. В. Гетьман. - С. 20

Другие авторы: Волков Д. Є., Гетьман Т. В., Дзяк Г. В.,  Жарінов О. Й.,  Карпенко Ю. І.,  Коркушко О. В.,  Мітченко О. І.,  Романова О. М.,  Соловьян Г. М.,  Стичинський О. С.,  Фролов О. І.,  Ханюков О. О.

Класифікація хронічної серцевої недостатності / авт.-уклад. Л. Г. Воронков, А. В. Ляшенко, Н. А. Ткач. - С. 24

Другие авторы: Ляшенко А. В., Ткач Н. А., Паращенюк Л. П.

Класифікація нейроциркуляторної дистонії / авт.-уклад. В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, С. В. Чернюк. - С. 25

Глава 2. Стандарти діагностики та лікування захворювань серцево-судинної системи. - С. 26

Стандарти надання медичної допомоги хворим із ГКС без елевації сегмента ST (ІМ без зубця Q і нестабільна стенокардія) / авт.-уклад. О. М. Пархоменко, О. І. Іркін, Я. М. Лутай. - С. 26

Другие авторы: Іркін О. І., Лутай Я. М., Соколов М. Ю.,  Шумаков О. В.

Стандарти надання медичної допомоги хворим із ГКС з елевацією сегмента ST (ІМ із зубцем Q) / авт.-уклад. О. М. Пархоменко, О. І. Іркін, М. Ю. Соколов. - С. 34

Другие авторы: Іркін О. І., Соколов М. Ю., Лутай Я. М.,  Шумаков О. В.,  Шумаков В. О.

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим зі стабільною ІХС / авт.-уклад. М. І. Лутай, М. Ю. Соколов, Г. Ф. Лисенко. - С. 42

Другие авторы: Соколов М. Ю., Лисенко Г. Ф., Голікова І. П.

Інтервенційні тахірургічні методи лікування / авт.-уклад. Ю. М. Соколов, М. Ю. Соколов, В. Г. Терентьев. - С. 53

Стандарти надання медичної допомоги хворим із дисліпідеміями / авт.-уклад. О. І. Мітченко, В. Ю. Романов. - С. 54

Стандарти надання медичної допомоги пацієнтам із гіпертонічною хворобою (есенціальною АГ) / авт.-уклад. Ю. М. Сіренко, Л. А. Міщенко, Г. Д. Радченко. - С. 61

Другие авторы: Міщенко Л. А., Радченко Г. Д., Купчинська О. Г.,  Рековець О. Л.

Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги. Артеріальна гіпертензія / авт.-уклад. Ю. М. Сіренко, Л. А. Міщенко, Г. Д. Радченко. - С. 65

Другие авторы: Міщенко Л. А., Радченко Г. Д., Кутинська О. Г.,  Рековець О. Л.,  Кушнір С. М.

Стандарти надання медичної допомоги хворим із легеневою гіпертензією (у дорослих) / авт.-уклад. Ю. М. Сіренко, Г. Д. Радченко, Л. Ф. Конопльова. - С. 83

Другие авторы: Радченко Г. Д., Конопльова Л. Ф., Кулик Л. В.,  Руденко К. В.,  Руденко Н. Н.,  Ханенкова В. А.,  Васильєва Л. І.

Стандарти надання медичної допомоги хворим із ДКМП / авт.-уклад. В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, С. В. Чернюк. - С. 91

Другие авторы: Несукай О. Г., Чернюк С. В., Воронков Л. Г.,  Рябенко Д. В.

Стандарти надання медичної допомоги хворим із ГКМП / авт.-уклад. В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, С. В. Чернюк. - С. 93

Другие авторы: Несукай О. Г., Чернюк С. В., Целуйко В. Й.

Стандарти надання медичної допомоги хворим із міокардитом / авт.-уклад. В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, С. В. Чернюк. - С. 95

Другие авторы: Несукай О. Г., Чернюк С. В., Рябенко Д. В.

Стандарти надання медичної допомоги хворим із гострим перикардитом, хронічним констриктивним перикардитом / авт.-уклад. В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, С. В. Чернюк. - С. 97

Другие авторы: Несукай О. Г., Чернюк С. В., Крикунов О. А.

Стандарти надання медичної допомоги хворим із інфекційним ендокардитом / авт.-уклад. В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, С. В. Чернюк. - С. 98

Другие авторы: Несукай О. Г., Чернюк С. В., Крикунов О. А.

Стандарти надання медичної допомоги хворим із набутими вадами серця / авт.-уклад. В. М. Коваленко, О. Г. Несукай, С. В. Чернюк. - С. 100

Стандарти надання медичної допомоги хворим із порушеннями ритму та провідності серця (повтор класифікації) / авт.-уклад. О. С. Сичов, А. О. Бородай, Т. В. Гетьман. - С. 10