Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності систем охорони здоров’я України. 2016 рік

Щорічна доповідь про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності систем охорони здоров'я України. 2016 рік : доповідь [для керівників і спеціалістів органів законодавчої та виконавчої влади усіх рівнів, організаторів охорони здоров’я, науковців, лікарів, громадськості] / Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України ; ред. П. С. Мельник [та ін.]. - Київ : Коломіцин В.Ю., 2017. - 516 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 502-516.
В-9629

Зміст:
Чепелевська, Л. А. 1. Аналіз демографічної ситуації в Україні / Л. А. Чепелевська, О. П. Рудницький. - С. 11
1.1. Динаміка чисельності населення. - С. 11
1.2. Зрушення у статево-віковій структурі населення. - С. 15
1.3. Тенденції народжуваності населення. - С. 17
1.4. Динаміка смертності населення. - С. 22
1.5. Тривалість життя. - С. 28
1.6. Перспективи і резерви підвищення тривалості життя населення. - С. 33
2. Характеристика стану здоров’я населення України. - С. 36
Дудник, С. В. 2.1. Тенденції стану здоров’я населення / С. В. Дудник, В. В. Шафранський, Г. О. Слабкий. - С. 36
Дудіна, О. О. 2.2. Динаміка стану здоров’я дитячого населення / О. О. Дудіна [та ін.]. - С. 43
Другие авторы: Моісеенко Р. О., Заболотна І. Є., Ященко Ю. Б.
Аналіз стану захворюваності та поширеності захворювань у дітей. - С. 44
Аналіз інвалідності дітей та шляхи її профілактики і реабілітації. - С. 62
Дудник, С. В. 2.3. Динаміка стану здоров’я дорослого населення / С. В. Дудник. - С. 69
Дудник, С. В. 2.4. Аналіз стану здоров’я населення працездатного віку / С. В. Дудник. - С. 75
Дудник, С. В. 2.5. Характеристика стану здоров’я населення старших вікових груп / С. В. Дудник, С. Г. Саксонов. - С. 80
Дудіна, О. О 2.6. Ситуаційний огляд стану репродуктивного здоров’я населення / О.О Дудіна, Н. Г. Руденко, Ю. Ю. Габорець. - С. 87
Григорович, В. Р. 2.7. Характеристика захворюваності населення на туберкульоз / В. Р. Григорович. - С. 109
Григорович, В. Р. 2.8. Характеристика захворюваності населення на ВІЛ-інфекцію/СНІД / В. Р. Григорович. - С. 114
Дзюба, О. М. 2.9. Характеристика служби охорони психічного здоров’я / О. М. Дзюба, І. Я. Пінчук. - С. 119
Ринда, Ф. Ф. 2.10. Стан проблеми алкоголізації населення України / Ф. Ф. Ринда, В. В. Кручаниця. - С. 124
Грузєва, Т. С. 2.11. Наркологічні проблеми здоров’я населення / Т. С. Грузєва [та ін.]. - С. 132
Другие авторы: Дячук Д. Д., Зюков О. Л., Замкевич В. Б., Іншакова Г. В.
Ситенко, О. Р. 3. Характеристика санітарно-епідемічної ситуації / О. Р. Ситенко [та ін.]. - С. 135
Другие авторы: Родина Р. А., Свита В. М., Рахтова Т. Б., Дренькало М. М., Сінгаєвська В. С., Іщук Л. О., Сбоєв І. В., Дерев’янко Я. Я., Білоник А. Б., Видайко Н. Б.
3.1. Аналіз державної політики з питань охорони довкілля та біобезпеки. - С. 135
3.2. Характеристика якості води та заходів з її збереження. - С. 136
3.3. Характеристика якості повітря і заходів з її збереження. - С. 141
3.4. Характеристика якості ґрунту і заходів з її збереження. - С. 142
3.5. Якість та безпека продуктів харчування. - С. 144
3.6. Характеристика умов праці населення. - С. 147
3.7. Характеристика радіаційної ситуації. - С. 148
3.8. Характеристика санітарно-епідемічного стану та аналіз його забезпечення у навчальних та оздоровчих закладах для дітей. - С. 150
3.9. Аналіз санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та виконання заходів із його збереження. - С. 152
4. Характеристика організації медичної допомоги населенню України. - С. 167
Торжевсъка, О. М. 4.1. Аналіз мережі закладів охорони здоров’я та основних показників їх діяльності / О. М. Торжевсъка. - С. 167
Слабкий, Г. О. 4.2. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Україні / Г О. Слабкий, В. В. Шафранський, Л. Ф. Матюха. - С. 177
Торжевсъка, О. М. 4.3. Характеристика стану вторинної медичної допомоги / О. М. Торжевсъка, Г. О. Слабкий. - С. 186
Торжевсъка, О. М. 4.4. Характеристика стану третинної медичної допомоги / О. М. Торжевсъка, Г. О. Слабкий. - С. 193
Дудіна, О. О. 4.5. Діяльність служби охорони здоров’я матері та дитини / О. О. Дудіна [та ін.]. - С. 200
Другие авторы: Коваленко О. О., Гойда Н. Г., Габорець Ю. Ю.
Ресурсне забезпечення служби охорони здоров’я матері і дитини. - С. 200
Характеристика стану організації та основних показників перинатальної допомоги в Україні. - С. 211
Медична допомога дитячому населенню. - С. 244
Діяльність будинків дитини. - С. 259
Іволгін, В. І. 4.6. Стан, проблеми та перспективи розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні / В. І. Іволгін [та ін.]. - С. 266
Другие авторы: Вороненко Ю. В., Моісеєнко Р. О., Князевич В. М., Губський Ю. І., Гойда Н. Г., Царенко А. В.
Кудренко, М. В. 4.7. Стан функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги / М. В. Кудренко [та ін.]. - С. 293
Другие авторы: Тімошенко Т. В., Мороз С. Д., Кривенко Є. М., Лисенко П. М.
5. Характеристика розвитку системи охорони здоров’я України. - С. 299
Дудник, С. В. 5.1. Основні результати наукової та інноваційної діяльності науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти МОЗ України / С. В. Дудник [та ін.]. - С. 299
Другие авторы: Слабкий Г. О., Петрашенко П. Р., Олексіна Н. О., Волосовець О. П., Кочет О. М., Трубка І. О., Уваренко С. В., Шевчук І. І.
Шевченко, М. В. 5.2. Фінансування та економічні механізми управління галуззю в умовах її реформування / М. В. Шевченко. - С. 343
Кучеренко, Н. Т. 5.3. Характеристика стану та проблем кадрового забезпечення системи охорони здоров’я України / Н. Т. Кучеренко, Г. О. Слабкий. - С. 369
Гудзь, Н. Я. 5.4. Контроль якості лікарських засобів / Н. Я. Гудзь, Є. М. Кривенко. - С. 379
Грузєва, Т. С. 5.5. Формування кадрового потенціалу служби громадського здоров’я / Т. С. Грузєва, І. М. Пельо, Н. В. Гречишкіна. - С. 381
Мельник, П. С. 6. Характеристика медичного забезпечення в зоні антитерористичної операції / П. С. Мельник [та ін.]. - С. 384
Другие авторы: Кудренко М. В., Слабкий Г. О., Коваленко О. О., Верба Л. В., Жаховський В. О., Лівійський В. Г., Коробка В. І., Шугалей Л. М., Волоха В. Г., Сіроштан Г. М., Клименко В. І., Колесник В. В., Кулик В. В., Інкелевич Ю. В.
6.1. Медичне забезпечення Збройних Сил України та інших, утворених відповідно до законодавства України, військових формувань. - С. 384
Медичне забезпечення особового складу Збройних Сил України. - С. 385
Стан медичного забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України . - С. 397
Стан медичного забезпечення особового складу Міністерства внутрішніх справ України. - С. 398
Стан медичного забезпечення особового складу Служби Безпеки України. - С. 399
6.2. Медичне забезпечення населення в Луганській та Донецькій областях (зони проведення АТО) та областей до них наближених. - С. 401
Медичне забезпечення населення в Луганській області. - С. 401
Медичне забезпечення населення в Донецькій області. - С. 407
Медичне забезпечення населення в Дніпропетровській області. - С. 415
Медичне забезпечення населення в Запорізькій області. - С. 417
Медичне забезпечення населення в Харківській області. - С. 420
Кривенко, Є. М. 7. Характеристика інформатизації охорони здоров’я та розвитку телемедичних технологій / Є. М. Кривенко, О. Р. Ситенко, С. Б. Даценко. - С. 433
Красовський, К. С. 8. Характеристика державної політики щодо контролю над тютюном та результати її реалізації / К. С. Красовський. - С. 457
Кучеренко, Н. Т. 9. Стан впровадження державних соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я / Н. Т. Кучеренко, О. О. Коваленко. - С. 462
Ринда, Ф. Ф. 10. Характеристика способу життя населення та формування здорового способу життя / Ф. Ф. Ринда, В. В. Шафранський, Г. О. Слабкий. - С. 480
Грузєва, Т. С. 11. Моніторинг проблем, пов’язаних з неінфекційними захворюваннями, як основа профілактичних стратегій та програм дій / Т. С. Грузєва [та ін.]. - С. 492