Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України. 2017 рік

Щорічна доповідь про стан здоров'я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2017 рік / Укр. ін-т стратег. дослідж. МОЗ України ; редкол.: П. С. Мельник [та ін.]. - Київ : Медінформ, 2018. - 458 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 452-458.
В-9870

Щорічну доповідь підготовлено відповідно до нормативно-правових документів, які регламентують розвиток сфери охорони здоров’я України. Видання містить аналіз сучасних особливостей і тенденцій стану здоров’я населення України та впливу на нього комплексу чинників зовнішнього середовища, аналіз стану, удосконалення та розвитку системи охорони здоров’я України в умовах здійснення реформ соціально-економічного спрямування.

Зміст:
Мельник, П. С. Вступ / П. С. Мельник, Г. О. Слабкий. - С. 8
Чепелевська, Л. А. 1. Аналіз демографічної ситуації в Україні / Л. А. Чепелевська, О. П. Рудницький. - С. 10
1.1. Динаміка чисельності населення. - С. 10
1.2. Зміни статевовікового складу населення. - С. 13
1.3. Динаміка народжуваності населення. - С. 15
1.4. Тенденції смертності населення. - С. 19
1.5. Тривалість життя. - С. 25
1.6. Перспективи і резерви підвищення тривалості життя населення. - С. 29
2. Характеристика стану здоров’я населення України. - С. 32
Дудник, С. В. 2.1. Тенденції стану здоров’я населення / С. В. Дудник. - С. 32
Дудіна, О. О. 2.2. Ситуаційний аналіз стану здоров’я дітей / О. О. Дудіна [та ін.]. - С. 39
Другие авторы: Моісеєнко Р. О., Дудник С. В., Габорець Ю. Ю.
Дудник, С. В. 2.3. Динаміка стану здоров’я дорослого населення / С. В. Дудник. - С. 64
Дудник, С. В. 2.4. Аналіз стану здоров’я населення працездатного віку / С. В. Дудник. - С. 70
Дудник, С. В. 2.5. Характеристика стану здоров’я населення старших вікових груп / С. В. Дудник. - С. 76
Дудіна, О. О. 2.6. Характеристика репродуктивного здоров’я і репродуктивного потенціалу населення України / О. О. Дудіна [та ін.]. - С. 82
Другие авторы: Гойда Н. Г., Сазонова І. Д., Дудник С. В.
Ринда, Ф. Ф. 2.7. Характеристика способу життя населення та формування здорового способу життя / Ф. Ф. Ринда, В. В. Шафранський. - С. 107
Ринда, Ф. Ф. 3. Інфекційна захворюваність та протиепідемічний захист населення України / Ф. Ф. Ринда [та ін.]. - С. 119
Другие авторы: Кудренко М. В., Р. Ситенко О. Р., Кузін І. В.
4. Характеристика організації медичної допомоги населенню України. - С. 132
Слабкий, Г. О. 4.1. Аналіз мережі закладів охорони здоров’я та основних показників їх діяльності / Г. О. Слабкий. - С. 132
Слабкий, Г. О. 4.2. Система первинної медичної допомоги населенню / Г. О. Слабкий, Л. Ф. Матюха. - С. 142
Слабкий, Г. О. 4.3. Система спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги населенню / Г. О. Слабкий, В. В. Шафранський. - С. 149
Слабкий, Г. О. 4.4. Ресурсне забезпечення діагностичної служби системи охорони здоров’я / Г. О. Слабкий. - С. 163
4.5. Характеристика діяльності служби охорони здоров’я матері та дитини. - С. 169
Дудіна, О. О. 4.5.1. Організаційні аспекти, кадрове та ресурсне забезпечення служби охорони здоров’я матері і дитини / О. О. Дудіна, Н. Г. Руденко. - С. 169
Дудіна, О. О. 4.5.2. Характеристика стану організації та основних показників перинатальної допомоги в Україні / О. О. Дудіна, Н. Г. Руденко, С. В. Дудник. - С. 186
Дудіна, О. О. 4.5.3. Медична допомога дитячому населенню / О. О. Дудіна, Н. Г. Руденко. - С. 216
Дудіна, О. О. 4.5.4. Діяльність будинків дитини / О. О. Дудіна. - С. 234
Кудренко, М. В. 4.6. Стан функціонування та розвитку системи екстреної медичної допомоги / М. В. Кудренко [та ін.]. - С. 239
Другие авторы: Коваленко О. О., Мороз Є. Д., Близнюк М. Д., Гурьєв С. О., Полупан О. О.
Кудренко, М. В. 4.7. Стан, проблеми та перспективи розвитку паліативної та хоспісної допомоги в Україні / М. В. Кудренко, О. О. Коваленко. - С. 250
5. Характеристика основних складових діяльності системи охорони здоров’я України в умовах її подальшого реформування та розвитку. - С. 265
Ринда, Ф. Ф. 5.1. Формування організаційно-методичних основ та розвитку системи громадського здоров’я / Ф. Ф. Ринда, В. В. Шафранський. - С. 265
Олексіна, Н. О. 5.2. Основні результати наукової та інноваційної діяльності науково-дослідних установ, вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти МОЗ України / Н. О. Олексіна [та ін.]. - С. 271
Другие авторы: Волосовець О. П., Толстанов О. К., П'ятницький Ю. С., Кочет О. М., Петрашенко П. Р., Трубка І. О., Уваренко С. В.
Шевченко, М. В. 5.3. Фінансування та економічні механізми управління галуззю в умовах її реформування / М. В. Шевченко. - С. 318
Кучеренко, Н. Т. 5.4. Характеристика стану та проблем кадрового забезпечення системи охорони здоров’я України / Н. Т. Кучеренко, О. М. Горобей. - С. 343
Істомін, С. В. 5.5. Розвиток законодавчої та нормативно-правової бази охорони здоров’я, її адаптація до міжнародних та європейських стандартів / С. В. Істомін, В. О. Оріховський. - С. 353
Гудзь, Н. Я. 5.6. Діяльність Державної служби України з лікарських засобів, приорітетні напрями її подальшого удосконалення та розвитку / Н. Я. Гудзь, М. В. Кудренко, О. О. Коваленко. - С. 362
Мельник, П. С. 6. Характеристика медичного забезпечення в зоні антитерористичної операції / П. С. Мельник [та ін.]. - С. 371
Другие авторы: Кудренко М. В., Коваленко О. О., Хоменко І. П., Жаховський В. О., Лівінський В. Г., Волоха В. Г., Коробка В. І., Шугалей Л. М., Колесник В. В., Інкелевич Ю. В., Кулик В. В., Воловик М. В., Сіроштан Г. М.
6.1. Медичне забезпечення Збройних Сил України та інших, утворених відповідно до законодавства України, військових формувань. - С. 371
6.1.1. Медичне забезпечення особового складу Збройних Сил України. - С. 377
6.1.2. Стан медичного забезпечення особового складу Державної прикордонної служби України. - С. 383
6.1.3. Стан медичного забезпечення особового складу Міністерства внутрішніх справ України. - С. 384
6.1.4. Стан медичного забезпечення особового складу Служби безпеки України. - С. 385
6.2. Медичне забезпечення населення в зоні проведення АТО (ООС) та суміжних з нею областях. - С. 386
6.2.1. Медичне забезпечення населення в Донецькій області. - С. 386
6.2.2. Медичне забезпечення населення в Луганській області. - С. 394
6.2.3. Медичне забезпечення населення в Дніпропетровській області. - С. 394
6.2.4. Медичне забезпечення населення в Запорізькій області. - С. 397
6.2.5. Медичне забезпечення населення в Харківській області. - С. 398
Кривенко, Є. М. 7. Характеристика стану інформатизації охорони здоров’я України / Є. М. Кривенко, С. Б. Даценко. - С. 403
Кучеренко, Н. Т. 8. Характеристика забезпечення державних соціальних стандартів у сфері охорони здоров’я / Н. Т. Кучеренко, О. О. Коваленко. - С. 437