Словники української мови: 1596-2018

Пилипчук Д. Словники української мови: 1596-2018 : бібліогр. покажч. / Д. Пилипчук. - Київ : Просвіта, 2020. - 1069 с. - (Художня творчість укр. медиків).
УХ-368
Пилипчук Д.
Просвіта
2020
1069

Це перший бібліографічний покажчик про паперові публікації словників української мови, укладений за принципом максимальної повноти. Він уперше подає інформацію про всі паперові словники української мови, опубліковані в Україні та в тридцяти інших країнах світу. Охоплено видання за період з 1596 до 2018 року включно. Загалом у покажчику 9244 бібліографічні нотатки.
Зміст:
Пилипчук, Д. Україна – країна щонайменше сімох тисяч словників національної мови / Д. Пилипчук. - С. 3
Список використаних джерел. - С. 39
Словники української мови: 1596-2018: Бібліографічний покажчик. - С. 41
І. Книжкові видання в Україні: 1627-2018. - С. 43
ІІ. Книжкові видання в інших країнах світу: 1596-2018. - С. 929
ІІІ. Окремі публікації в періодичних і продовжуваних виданнях та прикнижкові словники: 1793-2018. - С. 989
Покажчики мов, представлених в окремих паперових книжкових виданнях словників України поруч із українською мовою. - С. 1059