Стан тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота на тлі лімфогранулематозу

Стан тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота на тлі лімфогранулематозу / Л. Ф. Каськова, І. Ю. Ващенко ; Укр. мед. стоматол. акад. МОЗ України. - Полтава : Укрпромторгсервіс, 2018. - 114 с. : табл. - Бібліогр.: с. 99-114.
Б-98441
Каськова, Л. Ф.

У монографії висвітлені питання епідеміології, етіології та патогенезу хвороб тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота у дітей на тлі лімфогранулематозу. Розглянуто аспекти клінічних проявів, новітніх методів діагностики, патогенетичної та етіотропної терапії захворювань тканин пародонта та слизової оболонки порожнини рота на тлі основної хвороби. На підставі чисельних власних досліджень подано обгрунтовані схеми лікування даної патології.

Зміст:
Гомеостаз порожнини рота у дітей на тлі лімфогранулематозу. - С. 11
Методи вивчення стоматологічного статусу дітей з лімфогранулематозом. - С. 38
Характеристика стану тканин пародонта у дітей на різних етапах перебігу лімфогранулематозу. - С. 45
Показники дослідження ротової рідини дітей на тлі лімфогранулематозу. - С. 56
Результати проведення лікувально-профілактичних заходів у дітей з лімфогранулематозом на різних етапах перебігу хвороби. - С. 74
Висновки. - С. 94
Практичні рекомендації. - С. 97