Стоматологічна допомога в Україні

Опис: Стоматологічна допомога в Україні : довідник / голов. ред. Ю. В. Вороненко. – Київ ; Кіровоград : Поліум, 2017. – 84 с.
Шифр ННМБУ: Б-98499
Видавець: Поліум
Рік видання: 2017
Сторінок: 84
У довіднику представлено мережу стоматологічних закладів різних форм господарювання; штат лікарів-стоматологів, зубних техніків і всього персоналу стоматологічних поліклінік (кабінетів) в Україні за 2015-2016 рр.
Зміст:
Мережа закладів системи МОЗ України, які надають населенню стоматологічну допомогу. 2015, 2016 роки. – С. 9
Чисельність лікарів-стоматологів у закладах системи МОЗ України та забезпеченність ними населення України у 2015 році. – С. 10
Чисельність лікарів-стоматологів у закладах системи МОЗ України та забезпеченність ними населення України у 2016 році. – С. 11
Дані про атестацію лікарів-стоматологів в закладах системи МОЗ України у 2015, 2016 роках. – С. 12
Дані про стоматологів та зубних лікарів у закладах системи МОЗ України у 2015 році. – С. 13
Дані про стоматологів та зубних лікарів у закладах системи МОЗ України у 2016 році. – С. 14
Посади лікарів-стоматологів в лікувально-профілактичних закладах системи МОЗ України за 2015 рік. – С. 15
Посади лікарів-стоматологів в лікувально-профілактичних закладах системи МОЗ України за 2016 рік. – С. 16
Штати зубних техніків у бюджетних стоматологічних кабінетах. 2015, 2016 роки. – С. 17
Укомплектованність зубними техніками бюджетних стоматологічних відділень (кабінетів), (%) за 2015, 2016 роки. – С. 18
Штати зубних техніків у госпрозрахункових стоматологічних. 2015, 2016 роки. – С. 19
Укомплектованність зубними техніками госпрозрахункових стоматологічних відділень (кабінетів), (%) за 2015, 2016 роки. – С. 20
Стоматологічні ліжка в закладах системи МОЗ України та забезпеченність (на 10 тис. населення). 2015, 2016 роки. – С. 21
Показники використання ліжкового фонду в закладах системи МОЗ України (стоматологічні ліжка для дорослих). 2015, 2016 роки. – С. 22
Показники використання ліжкового фонду в закладах системи МОЗ України (стоматологічні ліжка для дітей). 2015, 2016 роки. – С. 23
Кількість відвідувань до стоматологів та зубних лікарів – усього (абсолютні числа). 2015, 2016 роки. – С. 24
Кількість відвідувань до стоматологів та зубних лікарів – усього (на 1 жителя). 2015, 2016 роки. – С. 25
Кількість первинних відвідувань до стоматологів та зубних лікарів. 2015, 2016 роки. – С. 26
Питома вага первинних відвідувань до лікарів-стоматологів та зубних лікарів серед усіх відвідувань до лікарів стоматологічного профілю, (%). 2015, 2016 роки. – С. 27
Робота стоматологічного кабінету. Питома вага стоматологічних відвідувань. 2015, 2016 роки. – С. 28
Робота стоматологічного кабінету. Планова санація всього населення за 2015 рік. – С. 29
Робота стоматологічного кабінету. Планова санація всього населення за 2016 рік. – С. 30
Робота стоматологічного кабінету. Планова санація дорослого населення віком 18 років і старші за 2015 рік. – С. 31
Робота стоматологічного кабінету. Планова санація дорослого населення віком 18 років і старші за 2016 рік. – С. 32
Робота стоматологічного кабінету. Планова санація дітей віком до 17 років включно за 2015 рік. – С. 33
Робота стоматологічного кабінету. Планова санація дітей віком до 17 років включно за 2016 рік. – С. 34
Робота стоматологічного кабінету. Планова санація населення за 2015 рік (із числа оглянутих потребують санації). – С. 35
Робота стоматологічного кабінету. Планова санація населення за 2016 рік (із числа оглянутих потребують санації). – С. 36
Серед оглянутих у порядку планової санації потребують санації до кількості населення, (%). 2015, 2016 роки. – С. 37
Серед оглянутих у порядку планової санації потребують санації (до кількості оглянутих), (%). 2015, 2016 роки. – С. 39
Кількість санованих з числа тих, що потребували санації (абсолютні числа). 2015, 2016 роки. – С. 39
Питома вага санованих при плановій санації від кількості, що її потребують (%). 2015, 2016 роки. – С. 40
Робота стоматологічного кабінету. Сановано у порядку планової санації і за зверненнями. Все населення. 2015 рік. – С. 41
Робота стоматологічного кабінету. Сановано у порядку планової санації і за зверненнями. Все населення. 2016 рік. – С. 42
Робота стоматологічного кабінету. Сановано у порядку планової санації і за зверненнями. Доросле населення віком 18 років і старші. 2015 рік. – С. 43
Робота стоматологічного кабінету. Сановано у порядку планової санації і за зверненнями. Доросле населення віком 18 років і старші. 2016 рік. – С. 44
Робота стоматологічного кабінету. Сановано у порядку планової санації і за зверненнями. Діти віком 17 років включно. 2015 рік. – С. 45
Робота стоматологічного кабінету. Сановано у порядку планової санації і за зверненнями. Діти віком 17 років включно. 2016 рік. – С. 46
Кількість осіб, що отримали зубні протези, апарати (абсолютні числа). 2015, 2016 роки. – С. 47
Кількість осіб, що отримали зубні протези, апарати (на 100 осіб). 2015, 2016 роки. – С. 48
Зубопротезування населення України за 2015, 2016 роки. – С. 49
Зубопротезування населення України (продовження) за 2015, 2016 роки. – С. 50
Кількість виготовлених зубних протезів (на 10 тис. дорослого населення) за 2015, 2016 роки. – С. 51
Зубопротезування населення України (із загальної кількості протезів – питома вага виготовлених), (%). 2015, 2016 роки. – С. 52
Зубопротезування населення України (виготовлення зубних протезів на одну особу, на зайняту посаду зубного техніка), (%). 2015, 2016 роки. – С. 53
Ортодонтична допомога в Україні (вперше оглянуті) за 2015, 2016 роки. – С. 54
Ортодонтична допомога в Україні за 2015 рік (закінчили лікування). – С. 55
Ортодонтична допомога в Україні за 2016 рік (закінчили лікування). – С. 56
Кількість пролікованих зубів у звітному році з приводу карієсу за 2015, 2016 роки. – С. 57
Питома вага пролікованих зубів з приводу карієсу до усіх стоматологічних відвідувань (у %). 2015, 2016 роки. – С. 58
Кількість пролікованих зубів з ускладненим карієсом. 2015, 2016 роки. – С. 59
Питома вага ускладненого карієсу до усіх пролікованих зубів з приводу карієсу (у %). 2015, 2016 роки. – С. 60
Проведено курс лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота. 2015, 2016 роки. – С. 61
Захворюваність слизової оболонки порожнини рота (на 10 тис. населення). 2015, 2016 роки. – С. 62
Хірургічна стоматологічна допомога в Україні за 2015, 2016 роки. – С. 63
Кількість приватних стоматологів та зубних лікарів за 2015 рік. – С. 64
Кількість приватних стоматологів та зубних лікарів за 2016 рік. – С. 65
Штати приватних зубних техніків за 2015 рік. – С. 66
Штати приватних зубних техніків за 2016 рік. – С. 67
Кількість відвідувань до приватних стоматологів та зубних лікарів – усього за 2015, 2016 роки. – С. 68
Кількість первинних відвідувань до приватних стоматологів та зубних лікарів – усього за 2015, 2016 роки. – С. 69
Питома вага первинних відвідувань до приватних стоматологів та зубних лікарів серед усіх відвідувань до лікарів стоматологічного профілю, (%) за 2015, 2016 роки. – С. 70
Сановано у порядку планової санації і за зверненнями (приватні заклади). 2015, 2016 роки. – С. 71
Планова санація населення (приватні заклади) (із числа оглянутих потребують санацій). 2015, 2016 роки. – С. 72
Кількість санованих із числа тих, що потребували санації (приватні заклади). 2015, 2016 роки. – С. 73
Питома вага санованих при плановій санації від кількості, що її потребують (%) (приватні заклади). 2015, 2016 роки. – С. 74
Ортодонтична допомога в Україні (кількість осіб, що вперше оглянуті лікарем-ортодонтом – всього). 2015, 2016 роки. – С. 75
Робота стоматологічного (зуболікарського) кабінету. Кількість осіб, які закінчили ортодонтичне лікування (приватні заклади). 2015, 2016 роки. – С. 76
Кількість осіб, що отримали зубні протези, апарати (приватні заклади). 2015, 2016 роки. – С. 78
Кількість пролікованих зубів у звітному році з приводу карієсу (приватні заклади). 2015, 2016 роки. – С. 78
Питома вага пролікованих зубів з приводу карієсу до усіх стоматологічних відвідувань (у %) (приватні заклади). 2015, 2016 роки. – С. 79
Кількість пролікованих зубів з ускладненим карієсом (приватні заклади). 2015, 2016 роки. – С. 80
Питома вага ускладненого карієсу до усіх пролікованих зубів з приводу карієсу (у %) (приватні заклади). 2015, 2016 роки. – С. 81
Проведено курс лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота (приватні заклади). 2015, 2016 роки. – С. 82
Захворюваність слизової оболонки порожнини рота (на 10 тис. населення) у приватних закладах. 2015, 2016 роки. – С. 83
Хірургічна стоматологічна допомога в Україні (приватні заклади). 2015, 2016 роки. – С. 84