Стоматологія України. Історичні нариси

Опис: Стоматологія України. Історичні нариси / під ред. : І. П. Мазур, О. В. Павленка, І. Л. Скрипник. – Харків : СИМ, 2017. – 190 с.
Шифр ННМБУ: В-9888
Видавець: СИМ
Рік видання: 2017
Сторінок: 190
Видання присвячено історії розвитку стоматології в Україні. Протягом ста років відбувався процес формування Української наукової стоматологічної школи. З утворення першого стоматологічного інституту в Києві стоматологія стала невід’ємною частиною медицини та було закладено наукове підгрунтя до вивчення захворювань порожнини рота. Висвітлено роль наукових товариств у розвитку стоматології, основні віхи формування наукової школи, створення мережі лікувально-профілактичних закладів в різних регіонах України, що надають стоматологічну допомогу.
Зміст:
Лікарські товариства у формуванні Української наукової стоматологічної школи: історіографічні нариси. – С. 3
Асоціація стоматологів України. – С. 12
Визначні події стоматології України. – С. 14
З’їзди та конгреси стоматологів України. – С. 14
З’їзди Асоціації стоматологів України. – С. 15
Історичні нариси проведення Національних Українських стоматологічних конгресів в Україні. – С. 19
Всесвітня федерація стоматологів у формуванні стратегії розвитку стоматології. – С. 23
Співпраця Всесвітньої федерації стоматологів та Всесвітньої організації охорони здоров’я і Організації Об’єднаних Націй. – С. 23
План розвитку стоматологічної галузі у світі. – С. 26
Всесвітній день здоров’я порожнини рота. – С. 27
Здоровий стан порожнини рота за визначенням Всесвітньої федерації стоматологів FDI. – С. 28
Співпраця ГО “Асоціація стоматологів України” із Всесвітньою федерацією стоматологів. – С. 29
Президенти Асоціації стоматологів України. – С. 35
Територіальні осередки Асоціації Стоматологів України. – С. 53
Історія розвитку та становлення стоматологічної спільноти Вінницької області. – С. 53
Історія розвитку та становлення стоматологічної спільноти Дніпровської області. – С. 64
Асоціація стоматологів Закарпаття. – С. 69
Сторінки створення стоматології Запорізького краю. – С. 70
Асоціація стоматологів Івано-Франківської області. – С. 86
Cтоматологічна Асоціація Київщини. – С. 90
Історія розвитку стоматологічної служби Кіровоградської області. – С. 93
Обласний осередок Асоціації Стоматологів України у місті Львів. – С. 101
Миколаївський осередок Асоціації Стоматологів України. – С. 102
Історія створення Асоціації стоматологів Одеської області. – С. 105
Історія Асоціації стоматологів Полтавщини. – С. 109
Асоціація стоматологів Рівненської області. – С. 112
Громадська організація “Сумський обласний осередок Асоціації стоматологів України”. – С. 114
Тернопільський обласний осередок Асоціації стоматологів України (історія становлення, діяльність і перспективи). – С. 119
Розвиток стоматології на Харківщині. – С. 123
Херсонській осередок Асоціації стоматологів України. – С. 129
Створення та розвиток осередку Асоціації стоматологів України в Хмельницькій області. – С. 132
Історична довідка “Стоматологія Черкащини”. – С. 138
Чернігівський обласний осередок Асоціації Стоматологів України. – С. 141
Наукові школи української стоматології. – С. 142
Історія стоматологічного факультету національного медичного університету ім. О. О. Богомольця (1920–2017). – С. 142
Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України. – С. 159
Інститут стоматології НМАПО ім. П. Л. Шупика. – С. 164
Стоматологічна допомога в Україні. – С. 168
Кадрове забезпечення стоматологічної допомоги. – С. 168
Молодші спеціалісти з медичною освітою за фахом “Стоматологія”, “Ортопедична стоматологія”. – С. 170
Безперервний професійний розвиток лікарів-стоматологів. – С. 171
Лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я, що надають стоматологічну допомогу. – С. 175
Поширеність основних захворювань порожнини рота. – С. 176
Потреба мешканців України в стоматологічній допомозі. – С. 179
Розвиток системи надання стоматологічної допомоги. – С. 183
Міжпрофесійна взаємодія стоматологів з лікарями загальної практики. – С. 187