Стратегічні напрями розвитку лабораторної діагностики туберкульозу в Україні

Стратегічні напрями розвитку лабораторної діагностики туберкульозу в Україні : методичний посібник / Ю.І. Фещенко [та ін.] ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України. - Київ : Медицина, 2017. - 118 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 93-95.
Б-97131

Посібник розроблено в межах реалізації програми Проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні». Висвітлено стратегічні напрями лабораторної діагностики туберкульозу в Україні, які віддзеркалюють міжнародні рекомендації та враховують поточну ситуацію в країні, для визначення функціонування системи лабораторної діагностики туберкульозу на найближчі роки. Стратегічні напрями передбачають впровадження загальнодержавних програм протидії захворюванню на туберкульоз, а також дослідження можливостей і створення підгрунтя для широкого використання сучасних підходів до діагностики цього захворювання, включаючи інформаційні технології. Видання розраховане на організаторів і фахівців бактеріологічних лабораторій закладів протитуберкульозної служби України, лікарів-фтизіатрів, наукових і педагогічних працівників, які займаються проблемами діагностики та лікування хворих на туберкульоз.
Зміст:
Огляд поточної ситуації. - С. 9
Досягнення в галузі лабораторної діагностики туберкульозу. - С. 13
Структура та функції мережі лабораторій, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу. - С. 17
Контроль якості послуг. - С. 28
Координація заходів з лабораторної діагностики туберкульозу. - С. 31
Підходи до визначення стратегічних напрямів. - С. 36
Стратегічні напрями лабораторної діагностики туберкульозу. - С. 38
Напрям 1. Покращення доступу населення до швидкого й точного виявлення та діагностики туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного. - С. 38
Завдання 1. Оновлення нормативної бази стосовно лабораторної діагностики туберкульозу. - С. 39
Завдання 2. Навчання персоналу. - С. 40
Завдання 3. Покращення якості та розширення швидкої діагностики туберкульозу. - С. 41
Завдання 4. Створення та розвиток логістичної системи транспортування зразків. - С. 44
Завдання 5. Забезпечення 100 % доступу до безперервної діагностики туберкульозу шляхом закупівлі обладнання та витратних матеріалів для бактеріологічної та молекулярно-генетичної діагностики. - С. 46
Напрям 2. Впровадження системи управління якістю досліджень у лабораторіях, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу. - С. 48
Завдання 1. Створення пакета нормативних документів із впровадження системи управління якістю досліджень у лабораторіях, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу. - С. 48
Завдання 2. Створення умов для міжнародної акредитації та ISO-сертифікації лабораторної мережі. - С. 49
Завдання 3. Посилення кадрового потенціалу для виконання процедур контролю якості. - С. 50
Завдання 4. Інвентаризація лабораторної мережі та повірка лабораторного обладнання. - С. 51
Завдання 5. Проведення процедур зовнішнього контролю якості для лабораторій різних рівнів. - С. 52
Завдання 6. Посилення системи курації, моніторингу й оцінювання мережі лабораторій, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу. - С. 52
Завдання 7. Розроблення та впровадження інформаційних технологій у рутинне функціонування лабораторної мережі. - С. 53
Напрям 3. Посилення спроможності мережі лабораторій, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу, з урахуванням реформування охорони здоров’я в Україні. - С. 54
Завдання 1. Участь у створенні нормативної бази щодо реформи охорони здоров’я. - С. 54
Завдання 2. Забезпечення створення та належного функціонування Центральної референс-лабораторії з мікробіологічної діагностики туберкульозу. - С. 57
Завдання 3. Сприяння розробленню та впровадженню системи епідеміологічного нагляду за медикаментозною стійкістю мікобактерій туберкульозу, а також за туберкульозом як складова частина Центру громадського здоров’я. - С. 59
Індикатори реалізації напрямів. - С. 89
Напрям 1. Покращення доступу населення до швидкого та точного виявлення та діагностики туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного. - С. 89
Напрям 2. Впровадження системи управління якістю досліджень у лабораторіях, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу. - С. 90
Напрям 3. Посилення спроможності мережі лабораторій, що здійснюють мікробіологічну діагностику туберкульозу, з урахуванням реформування охорони здоров’я в Україні. - С. 91
Додаток 1. Алгоритм діагностики туберкульозу на різних рівнях лабораторної мережі. - С. 96
Додаток 2. Етапи лабораторної діагностики туберкульозу в межах алгоритму надання протитуберкульозної допомоги населенню. - С. 98
Додаток 3. Схема виявлення туберкульозу у ВІЛ-інфікованих. - С. 100
Додаток 4. SWOT-аналіз системи лабораторної діагностики туберкульозу. - С. 101