Стрес-асоційовані розлади здоров’я в умовах збройного конфлікту

Стрес-асоційовані розлади здоров'я в умовах збройного конфлікту / В. С. Гічун, А. Г. Кириченко, В. М. Корнацький [та ін.]. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 323 с.
Б-98626
Акцент ПП
2019
323

Монографія присвячена сучасним аспектам профілактики та зниження розвитку стрес-асоційованих розладів військових в умовах збройного конфлікту, та має безпосередньо теоретичне і практичне значення. В ній висвітлено питання епідеміології, діагностики, запобігання та реабілітації населення України. Виділено психологічні особливості людини в умовах збройного конфлікту. Показано важливе значення впливу різноманітних стресорів на формування особистісних змін та процеси їх відновлення. Розроблено методики відновлення психологічного та соціального статусу учасників збройного конфлікту, описані алгоритми і шкали прогнозування ефективності реабілітаційних заходів. Книга призначена для лікарів різних спеціальностей, психологів, соціальних працівників.
Зміст:
Розділ 1. Війна, стрес та проблеми здоров'я, його функціональності. - С. 13
1.1. Особливості діяльності військовослужбовців у бойових умовах. - С. 16
1.2. Пограничні нервово-психічні розлади. - С. 21
1.3. Суїцидальна поведінка учасників бойових дій. - С. 24
1.4. Механізми психофізіологічної адаптації в екстремальних умовах. - С. 29
1.5. Методологічні підходи до психофізіологічної оцінки і прогнозування порушення функціонального стану військових. - С. 32
Розділ 2. Методи, обсяг і організація досліджень. - С. 40
2.1. Методи оцінки особистісних та інтелектуальних якостей. - С. 42
2.2. Методи оцінювання адекватності поведінки військовослужбовців в екстремальних умовах за психофізіологічними характеристиками. - С. 44
2.3.Методи оцінювання адаптаційного потенціалу військовослужбовців в госпітальних умовах. - С. 48
2.4. Методи досліджень функціонального стану військовослужбовців на рівні військової ланки. - С. 50
2.5. Методологія психофізіологічної оцінки впливу бойових умов на функціональний стан військовослужбовців. - С. 53
2.6. Методологія психофізіологічної оцінки впливу рецептивної музикотерапії седативного і адаптивного типів на психологічний і клініко-фізіологічний статус хворих. - С. 58
Розділ 3. Система первинної та вторинної профілактики стрес-асоційованих розладів здоров'я в умовах збройного конфлікту як важлива складова проблеми збереження національної безпеки. - С. 62
3.1. Аналіз стану здоров'я майбутніх військовослужбовців. - С. 62
3.2. Клінічна характеристика обстежених працівників правоохоронних органів, військовослужбовців, які перебували в зоні бойових дій, з психічними та поведінковими розладами. - С. 70
3.3. Стрес-асоційована патологія серцево-судинної системи у цивільних осіб в мирному часі та в умовах збройного конфлікту. - С. 76
3.4. Аналіз самогубств в Збройних Силах України. - С. 88
3.5. Дослідження стану фізичного та психічного благополуччя учасників АТО, які зазнали контузії. - С. 91
3.6. Встановлення реабілітаційного потенціалу учасників антитерористичної операції з контузією головного мозку. - С. 95
3.7. Дослідження біофізичних ефектів музикотерапії як методу немедикаментозного психофізичного впливу в комплексі реабілітаційних заходів. - С. 109
Розділ 4. Встановлення та виділення комплексу інформаційних шкідливих чинників, що впливають на функціональний стан військовослужбовців. - С. 124
4.1. Аналіз основних інформаційних чинників в професійній діяльності військовослужбовців в умовах бойових дій. - С. 124
4.2. Аналіз психофізіологічних характеристик адекватності реагування військовослужбовців на бойовий стрес. - С. 128
4.3. Дослідження життєстійкості військовослужбовців після завершення бойових дій. - С. 135
4.4. Особливості впливу чинників бойового середовища на військовослужбовців. - С. 137
4.5. Особливості відновлення фізичної працездатності військовослужбовців, які приймали участь у бойових діях. - С. 151
4.6. Виділення інформативних суб'єктивних маркерів ступеню розвитку дезадаптивних реакцій на стрес. - С. 161
Розділ 5. Обґрунтування психофізіологічних критеріїв прогнозування стресостійкості військовослужбовців в екстремальних умовах. - С. 165
Розділ 6. Технологія прогнозування стресостійкості військовослужбовців до діяльності в екстремальних умовах. - С. 173
6.1. Прогнозування стресостійкості військовослужбовців у підготовчому періоді (професійний підбір та бойове злагодження). - С. 173
6.2. Прогнозування стресостійкості військовослужбовців в умовах повернення в ППД та повторного направлення військовослужбовців для виконання завдань за призначенням. - С. 177
6.3. Прогнозування реабілітаційного потенціалу військовослужбовців з порушеним станом здоров'я за даними психофізіологічних характеристик. - С. 178
Розділ 7. Функціональний стан вегетативної нервової системи у військових після участі в бойових діях. - С. 182
Розділ 8. Обґрунтування організаційних засад медико-психологічної реабілітації в збройних силах України. - С. 211
8.1. Концепція медико-психологічної реабілітації в лікарняних та санаторно-курортних закладах Міністерства оборони України. - С. 214
8.2. Концепція реабілітаційного центру для ветеранів бойових дій як одна зі складових комплексу заходів щодо вирішення медико-соціальних проблем, пов'язаних з наслідками збройного конфлікту. - С. 220
8.3. Медико-психологічна реабілітація в госпітальних умовах. - С. 239
8.3.1. Алгоритм психологічної діагностики та побудови стандартної та спеціальної програми медико-психологічної реабілітації. - С. 254
8.3.2. Особливості програми медико-психологічної реабілітації. - С. 264
Список публікацій, патентів та авторських свідоцтв даної роботи. - С. 311