Сучасна хірургія первинної відкритокутової глаукоми. Перехід до мініінвазивних операцій

Сучасна хірургія первинної відкритокутової глаукоми. Перехід до мініінвазивних операцій / І. Я. Новицький. - Львів : Літопис, 2018. - 119 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 106-119.
В-9839
Новицький, І. Я.

В монографії представлені дані про найбільш поширені антиглаукомні операції, їх техніку, ефективність, можливі ускладнення і боротьбу з ними. На основі аналізу літератури показано тенденції розвитку хірургії глаукоми. Особливу увагу приділено новому напрямку хірургії глаукоми – мініінвазивним операціям з підходом через кут передньої камери (ab interno). Описані нові операції з приводу відкритокутової глаукоми. Представлені результати власних досліджень. Висвітлено значення факоемульсифікації в сучасній хірургії глаукоми. Запропоновані уніфіковані критерії оцінки ефективності антиглаукомних операцій. Книга розрахована на лікарів-офтальмологів, офтальмохірургів, інтернів.

Зміст:
Розділ 1. Циркуляція внутрішньоочної рідини. - С. 9
Розділ 2. Анатомія ока, важлива для хірургії глаукоми. - С. 12
Розділ 3. Історичні аспекти хірургічного лікування глаукоми. - С. 15
Розділ 4. Покази до хірургічного лікування глаукоми. - С. 18
Розділ 5. Обстеження хворого перед операцією. - С. 20
Розділ 6. Передопераційна підготовка. - С. 23
Розділ 7. Загальні принципи проведення антиглаукомних операцій. - С. 25
7.1. Обробка операційного поля. - С. 25
7.2. Анестезія. - С. 25
7.2.1. Епібульбарна анестезія. - С. 25
7.2.2. Ретробульбарна і парабульбарна анестезії. - С. 25
7.3. Фіксація очного яблука. - С. 27
Розділ 8. Операції фільтруючого типу. - С. 29
8.1. Проникаюча хірургія. - С. 29
8.1.1. Синусотрабекулоектомія. - С. 29
8.1.2. Імплантація шунту EX-PRESS. - С. 37
8.1.3. Імплантація клапану Ахмета. - С. 42
8.2. Непроникаюча хірургія. - С. 45
8.2.1. Непроникаюча глибока склеректомія. - С. 45
8.2.2. Віскоканалостомія. - С. 52
8.2.3. Каналопластика. - С. 54
Розділ 9. Методи відновлення фільтраційних шляхів. - С. 57
9.1. Масаж очного яблука. - С. 57
9.2. Лазерна трабекулопунктура. - С. 58
9.3. Зняття швів з епісклерального клаптя. - С. 59
9.4. Підняття епісклерального клаптя з допомогою ін’єкційної голки. - С. 59
9.5. Підняття епісклерального клаптя з допомогою попередньо накладеного “вуздечного” шва. - С. 59
9.6. Субкон’юнктивальні ін’єкції антиметаболітів. - С. 60
9.7. Ревізія фільтраційних шляхів. - С. 60
Розділ 10. Мініінвазивні операції ав interno. - С. 62
10.1. Інструментальне забезпечення. - С. 63
10.2. Операції на трабекулі. - С. 64
10.2.1. Кюретаж трабекули. - С. 65
10.2.2. Аспірація трабекули. - С. 65
10.2.3. Склероталамотомія. - С. 65
10.2.4. Трабекулотомія ab interno. - С. 65
10.2.5. Трансілюмінована трабекулотомія під контролем гоніоскопії. - С. 66
10.2.6. Шовна трабекулотомія 360 градусів ab interno. - С. 68
10.2.7. Каналопластика ab interno. - С. 68
10.2.8. Ексимерлазерна трабекулотомія. - С. 69
10.2.9. Ербій ЙАГ-лазерна гоніотомія. - С. 70
10.2.10. Трабектомія. - С. 70
10.2.11. Ендотрабекулоектомія. - С. 72
10.2.12. Шунтування трабекули. - С. 76
10.2.12.1. Імплантація стенту IStent. - С. 76
10.2.12.2. Імплантація стенту Hydrus. - С. 78
10.3. Покращання увеосклерального відтоку. - С. 79
10.3.1. Імплантація стенту Cypass. - С. 79
10.3.21. Імплантація стенту iStent supra. - С. 80
10.4. Формування субкон’юнктивальних шляхів відтоку. - С. 81
10.4.1. Імплантація стенту XEN gel stent. - С. 81
10.5. Зниження продукції внутрішньоочної рідини. - С. 82
10.5.1. Eндоциклокоагуляція ab interno. - С. 83
Розділ 11. Порівняння ефективності антиглаукомних операцій. - С. 84
Розділ 12. Критерії ефективності антиглаукомних операцій. - С. 86
Розділ 13. Місце факоемульсифікації катаракти в сучасній хірургії глаукоми. - С. 91
Розділ 14. Комбіновані операції - факоемульсифікація і антиглаукомні операції. - С. 99
Розділ 15. Повторні операції з приводу глаукоми. - С. 103