Сучасна цитоморфологічна диференційна діагностика аденокарциноми, мезотеліоми та реактивного мезотелію

Сучасна цитоморфологічна диференційна діагностика аденокарциноми, мезотеліоми та реактивного мезотелію : методичні рекомендації / Нац. ін-т раку, Укр. центр наук. мед. інформаці та патет.-ліценз. роботи ; уклад.: Болгова Л. С. [та ін.]. - Київ : КІМ, 2017. - 22 с. : іл. - Бібліогр.: с. 22.
Б-97461

В методичних рекомендаціях подана найбільш раціональна панель моноклональних антитіл проти клону епателіального антигену, раково-ембріонального антигену, цитокератину 5/6, епітеліально-мембранного антигену, ядерного білку, представника родини транскрипційних факторів, протеіну пухлини Вільмса-1. Визначені цитоморфологічні ознаки клітин аденокарциноми, мезотеліоми та реактивного мезотелію узагальнені у вигляді таблиці та дозволяють їх ідентифікацію на всіх етапах обстеження пацієнта.
Зміст:
Розділ 1. Матеріал і методи досліджень. - С. 9
Розділ 2. Диференційні цитоморфологічні ознаки клітин серозних порожнин при аденокарциномі, мезотеліомі та реактивних змінах мезотелію. - С. 10
Розділ 3. Імуноцитохімічний метод при диференційній діагностиці клітин в ексудатах при аденокарциномі, мезотеліомі та реактивних змінах мезотелію. - С. 17
Розділ 4. Цитогенетичні критерії морфофункціональних типів ядерцевих організаторів хромосом для визначення характеру ураження клітин мезотеліальних оболонок. - С. 19